Održana treća sednica Radne grupe NKEU za poglavlje 28

Treća sednica radne grupe Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja, održana je 3. marta 2016. Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva zdravlja, kao i organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom potrošača i zaštitom zdravlja, koje su članovi pregovaračke grupe za Poglavlje 28.

Nakon konstruktivne diskusije, na današnjoj sednici je zaključeno da se potrošačka politika u Srbiji ne sprovodi efikasno, iako su primetna poboljšanja u pravnom okviru. „Za razliku od cele prethodne decenije, sada je pravni okvir relativno dobar, ali puna primena po pravilu izostaje, zbog neodgovarajućih administrativnih kapaciteta i neaktivnosti resornih ministarstava,“ rekao je Dušan Protić, koordinator radne grupe za poglavlje 28.  Otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24 u junu bi bilo veoma značajno i sa aspekta razvoja potrošačke politike. Bez sprovođenja vladavine prava, reforme javne uprave i unapređenja ljudskih prava, ne može se efikasno sprovesti ni jedna druga politika, ukljucujuči zaštitu prava potrošača i zaštitu zdravlja, rečeno je na današnjoj sednici Konventa.
Nacionalni konvent predstavlja i odličnu priliku da se civilni sektor uključi i da svoj doprinos u vezi sa potrošačkom politikom u Srbiji. Na sednici je takođe dogovoreno da će članice radne grupe Konventa u narednih nekoliko nedelja zajednički formulisati preporuke za Vladu Srbije, koje će biti sastavni deo Knjige preporuka NKEU 2016. i koje će pomoći da se u narednih godinu dana finalizuje pregovaračka pozicija Srbije za Poglavlje 28.