Održana sednica Radne grupe NKEU za Poglavlje 28

9. novembar 2017. – U prostorijama Centra za evropske politike (CEP) održana je sednica Radne grupe Nacionalnog Konventa o EU (NKEU) za pregovaračko Poglavlje 28 (Zaštita potrošača i zdravlja), kojom rukovodi CEP. Sednici su, pored predstavnika organizacija članica Radne grupe, prisustvovali i predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i predstavnici Ministarstva zdravlja.

Sednicu je otvorio Dušan Protić, programski menadžer CEP-a i koordinator Radne grupe, kratkom analizom sažetka nacrta Pregovaračke pozicije za ovo poglavlje. On je naglasio je da se trenutno nalazimo u konsultativnoj fazi, dok faza formalnog usvajanja Pregovaračke pozicije tek predstoji.

Učesnicima se potom obratio član Užeg pregovaračkog tima zadužen za poglavlja 1, 3 i 28 Nebojša Lazarević, koji je prisutne informisao o trenutnom stanju, planiranim aktivnostima i procesu koji predstoji otvaranju poglavlja.

„Možemo očekivati da ovo Pregovaračko poglavlje bude i zvanično otvoreno u drugoj polovini 2018. godine“, rekao je Lazarević, ali i upozorio koji problemi mogu usporiti i odložiti njegovo zatvaranje.

„Stav EU je jasan – ukoliko ne bude napretka u poglavljima 23 i 24, ne možemo očekivati napredak u drugim poglavljima“, rekao je Lazarević.

Članovi Radne grupe su kao najveće probleme u oblasti zaštite potrošača i zdravlja prepoznali nefunkcionalnost Nacionalnog registra potrošačkih prigovora, koji, iako učinjen dostupnim pre nekoliko godina, i dalje ne može da odgovori na potrebe i zahteve korisnika. Učesnici su razgovarali i o problemima u funkcionisanju Integrisanog zdravstvenog informacionog  sistema (IZIS) i nedostatku ljudskih kapaciteta za njegovu implementaciju. Na sastanku je otvoreno i pitanje celishodnosti u uvođenju zaposlenih u zdravstvu po sistemu javnih službenika.

Trenutno stanje u kome imamo poziciju monopola državnog zdravstvenog osiguranja je neodrživo, zaključili su prisutni stručnjaci iz ove oblasti. To je sistem koji, pored toga što nije u skladu sa praksom u EU, nije dobar za nas – bez rada na uključivanju privatnog sektora u zdravstvo i bez postojanja zdrave konkurencije postoji pretnja da će on početi da se urušava, i budući da, čak i ako ovo pitanje u ovoj fazi ne bude pokrenuto od strane Evropske komisije, ono će svakako postati aktuelno najkasnije kada Srbija pristupi Uniji, pa je potrebno odmah krenuti u regulisanje zdravstvenog sistema.

Sednica je završena zaključkom da je potrebno u nadležnim ministarstvima otvoriti više prostora za primedbe i zapažanja predstavnika organizacija civilnog društva, te da će Radna grupa nastaviti da radi na predlozima za rešenja za sve probleme o kojima se razgovoralo na ovom sastanku.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji prеdstаvlја stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа prеdstаvnikа držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji. U okviru NKEU, CEP vodi tri radne grupe, koje pokrivaju Pregovaračko poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe, Pregovaračko poglavlje 3 – Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga i Pregovaračko poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja.