Održana sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za pregovaračko poglavlje 28

19. septembar 2018. – Danas je u Novom Sadu održana redovna jesenja sednica Radne grupe (RG) Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) koja prati pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji u pregovaračkom poglavlju 28, a kojom u okviru Konventa rukovodi Centar za evropske politike (CEP).

Sednicu je otvorio koordinator ove Radne grupe i programski menadžer za unutrašnje tržište i konkurentnost u CEP-u, Dušan Protić. Protić je izjavio da su organizatori odlučili da se, zbog velikog broja relevantnih organizacija, naročito organizacija za zaštitu potrošača koje dolaze iz Novog Sada, sednica održi u tom gradu.

Član Užeg pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU zadužen i za ovo poglavlje, Nebojša Lazarević, se u svom izlaganju osvrnuo na tok pregovora u ovom poglavlju, od 2014. godine do danas, kao i šta se novo desilo tokom leta 2018 i koje su novosti od poslednje sednice Radne grupe.

Lazarević je objasnio da je skrining ovog poglavlja je završen 2014. godine, i da su, nakon dodatnih pitanja i odgovora na njih, očekivanja bila da će skrining izveštaj biti dostavljen Vladi najkasnije u toku 2015. godine. Međutim, taj izveštaj je kasnio iz razloga što (u tom periodu) u nadležnom Generalnom direktoratu Evropske komisije za susedsku politiku i pregovore o proširenju nije bilo dovoljno ljudskih resursa, pa je Srbija izveštaj dobila tek 2016. godine. Lazarević je izjavio da je dobra vest da je izveštaj dobijen bez „merila za otvaranje“ (benchmarks), što je ulilo optimizam da će izrada Pregovaračke pozicije i otvaranje pregovora u ovom poglavlju biti relativno brzo realizovani. U tom periodu, nadležno Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je organizovalo brojne obuke za svoje službenike, uglavnom službenika koji već rade na EU projektima i koji će aktivno učestvovati u pisanju Pregovaračke pozicije, koja je i ubrzo poslata Generalnom direktoratu Evropske komisije.

U prethodnom periodu, Srbija je primila i nova pitanja i zahteve za dodatnim pojašnjenjima u vezi sa tim dokumentom. Ukoliko poslednji odgovori sa dodatnim pojašnjenjima budu usvojeni od nadležnog Generalnog direktorata EK, Pregovarački tim će te odgovore uneti i Evropskoj komisiji dostaviti finalnu Pregovaračku poziciju.

Za razliku od nekih pregovaračkih poglavlja koja imaju takozvane prelazne periode za potpuno usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva i harmonizaciju sa javnim politikama EU u određenim oblastima, npr. poput poglavlja 27 (Životna sredina), poglavlje 28 nema prelazni period i nije bio potrebe za traženjem bilo kakvih odlaganja u harmonizaciji i stupanjem na snagu nekih javnih politika tek u definisanom prelaznom periodu nakon što Srbija postane punopravna članica EU, podsetio je Lazarević.

Lazarević je dalje pojasnio da je materija u oblasti zaštite potrošača većim delom uređena u pravnoj regulativi EU i da je samim tim je za Srbiju teže da se u kratkom roku uskladi sa celokupnom regulativom u ovoj oblasti. Sa druge strane deo o zaštiti zdravlja je manje u nadležnosti EU, u čiju nadležnost spadaju oblasti poput prekogranična kontrola zaraznih bolesti, preogranična zdravstvena zaštita, transplatacija organa itd. Lazarević je naglasio da zbog predstojećih izbora za Evropski parlament cilj Srbije treba da bude da u procesu otvaranja poglavlja što više napreduje do kraja godine, jer postoji bojazan da zbog evropskih izbora i pratećih aktivnosti neće biti dovoljno interesovanja u EU za ubrzanje otvaranja ovog poglavlja.

Nakon njegovog obraćanja usledila je diskusija sa prisutnim članovima Radne grupe i prisutim predstavnicima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva zdravlja i Odbora za zdravlje i porodicu Narodne skupštine Republike Srbije.

NKEU Poglavlje 28 Zaštita potrošača Zaštita zdravlja