Održana konferencija za medije „JA u centru pažnje“

Konferencija za medije povodom početka kampanje „JA u centru pažnje“ održana je 20. aprila 2017. godine. Na konferenciji,  Evropski pokret u Srbiji i Centar za evropske politike predstavio je preliminarne rezultate istraživanja javnog mnjenja o zadovoljstvu javnim uslugama i omogućio diskusiju o nalazima sa predstavnicima ministarstava zdravlja i unutrašnjih poslova.  Na konferenciji je predstavljen portal www.mojauprava.rs.

Na osnovu ispitivanja stavova građana o zadovoljstvu javnim uslugama administrativne službe policije i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, može se zaključiti da zadovoljstvo građana prevlađuje nad nezadovoljstvom. Ipak, većina građana smatra da pojedine stvari u postojećem sistemu treba menjati. Kada je u pitanju administrativna služba policije, loša organizacija posla je prepoznata kao najveći problem, dok su čekanja i redovi najčešći problem u funkcionisanju domova zdravlja.

Kampanja je deo dvogodišnjeg projekta „Partnerstvom do dobre JAvne uprave“. Cilj projekta je da doprinese kreiranju i sprovođenju politike u oblasti reforme javne uprave koja je usmerana na građane i unapredi odgovornost nadležnih institucija i Vlade za kvalitet usluga koje pruža građanima.
Rezultati svih projektnih aktivnosti biće sadržani u Sivoj knjizi javnih usluga koja će predstaviti i najvažnije zaključke i preporuke za nadležne državne organe i institucije. Rezultati projekta će biti predstavljeni Vladi, ministarstvu nadležnom za državnu upravu kao nosiocu procesa reforme javne uprave ali i drugim relevantnim institucijama za sprovođenje reforme javne uprave i pružanja usluga građanima, naročito Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Projekat sprovode Evropski pokret u Srbiji (EPuS) i Centar za evropske politike (CEP), uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u saradnji sa još 12 partnerskih organizacija iz različitih gradova i opština u Srbiji.