Održana konferencija „Međunarodni dan tolerancije – Srbija bez diskriminacije“

16. novembar 2018. – Rezultati projekta „Jačanje kapaciteta institucija i organizacija u Srbiji u cilju odgovarajuće primene zakonodavstva u oblasti ljudskih prava i borbe protiv diskriminacije“ kojim je Fond za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva (Good Governance Fund – GGF) podržao instituciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u cilju doprinosa jačanju vladavine prava i demokratske odgovornosti, predstavljeni su na konferenciji “Srbija bez diskriminacije” održanoj na Međunarodni dan tolerancije u Palati Srbija.

Na konferenciji su predstavljene Smernice za strateške parnice razvijene u okviru projekta, kao i rezultati radionice sa domaćim i međunarodnim ekspertima. Značaj strateških parnica za instituciju Poverenika je velika, budući da Zakon o zabrani diskriminacije ovlašćuje Poverenika da može podneti tužbu sudu, kada utvrdi da je došlo do diskriminacije i kada oceni da tužba ima potencijal strateške parnice, odnosno parnice koja zastupa ne samo lične interese pojedinca već ostvaruje i širi društveni cilj i donesi promenu na bolje.

Kako bi se strateške parnice okončale pravosnažnom presudom i osudom diskriminacije u određenoj oblasti, neophodno je i prikupiti dokaze o počinjenom neravnopravnom postupanju. Kao jedan od najuspešnijih mehanizama u međunarodnoj praksi pokazalo se situaciono testiranje. Situaciono testiranje predstavlja eksperimentalni metod utvrđivanja diskriminacije i pribavljanja dokaza, sa ciljem da se diskriminacija utvrdi „na licu mesta“. Kao važan partner predstavljene su organizacije civilnog društva čija je delatnost zaštita ljudskih prava i koje su učestvovale na obukama za situaciono testiranje koje su održane u okviru ovog projekta.

Pored organizacija civilnog društva, najveći saveznik Poverenika jesu mediji i uticaj koji oni imaju na javnost u svom svakodnevnom izveštavanju. U tom smislu, u okviru projekta sprovedeno je istraživanje Odnos medija u Srbiji prema diskriminaciji u kome je učestvovalo 164 predstavnika štampanih i elektronskih medija iz cele Srbije. Na konferenciji su po prvi put javnosti predstavljeni najvažniji rezultati ovog opsežnog istraživanja i diskutovalo se o njegovim nalazima sa ključnim zainteresovanim stranama.

O najvažnijim rezultatima istraživanja možete se informisati ovde. U pripremi je i sveobuhvatni izveštaj o sprovedenom istraživanju koji će uključiti i predloge mera za senzibilisanje predstavnika medija na diskriminaciju, kao i preporuke za dalju saradnju Poverenika sa medijima u Srbiji, na način koji će doprineti borbi za ravnopravnost svih članova društva.

Pored predstavljanja rezultata projekta, na konferenciji su tradicionalno uručene Godišnje novinarske nagrade za toleranciju koju zajednički dodeljuju Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Misija OEBS-a u Srbiji.

Projekat „Jačanje kapaciteta institucija i organizacija u Srbiji u cilju odgovarajuće primene zakonodavstva u oblasti ljudskih prava i borbe protiv diskriminacije“  sprovode Centar za evropske politike – CEP i PricewaterhouseCoopers – PwC.