Održana druga Think-Act-Impact radionica

Nakon prve radionice u Vršcu, održana je i druga radionica na temu izrade nacrta akcionih planova u cilju animiranja građana da uzmu učešće u postupku procene uticaja projekata i planskih dokumenata na životnu sredinu. Radionica je održana na Zlatiboru 3-4. oktobra i okupila je 18-oro učesnika iz pet lokalnih zajednica: Smederevo, Užice, Knjaževac, Sjenica i Ljubovija. Nakon uvodnog dela i uz pomoć organizatora, predstavnici opštinskih/gradskih uprava i ekoloških nevladinih organizacija (udruženje „Hrast“, Eko republika, Timočki klub, Flores i Naša Ljubovija) iz navedenih lokalnih samouprava, zajednički su radili na izradi opšteg, a zatim i pojedinačnih nacrta akcionih planova za svoju opštinu/grad. Na kraju drugog dana radionice, izrađeno je pet specifičnih akcionih planova što ukupno sa radionicom u Vršcu čini devet nacrta akcionih planova za devet lokalnih samouprava u Srbiji.

Na osnovu doprinosa učesnika obe radionice, organizatori će izraditi i opšti model nacrta akcionog plana koji se može koristiti kao polazna osnova za izradu akcionih planova u drugim lokalnim samoupravama u Srbiji. Finalna verzija i usvajanje akcionih planova, svakako zavisi pre svega od raspoloživih mogućnosti i spremnosti svake lokalne samouprave; međutim, sačinjeni nacrti predstavljaju značajan prvi korak u cilju organizovanog pristupa problemu nedovoljnog učešća građana u postupku procene uticaja. Ovde treba istaći značaj učešća građana, jer dovodi do poboljšane dostupnosti lokalnih informacija donosiocima odluka, povećavane transparentnosti i garantovanja legitimnosti postupka i donetih odluka. Izradom akcionih planova za animaciju građana upravo se stvaraju dodatni institucionalni uslovi da se učešće javnosti poboljša čime se pospešuje identifikacija, merenje i ocena značajnih uticaja predloženih projekata, planova i programa na životnu sredinu i iznalaženja najboljih rešenja za ostvarenje kako ekoloških tako i razvojnih prioriteta.

Radionice na Zlatiboru i Vršcu izvedene su u okviru projekta „Misli-delaj-utiči“ koji se bavi implementacijom procene uticaja i strateške procene uticaja na životnu sredinu u Srbiji u kontekstu evropskih integracija. Projekat organizuju i sprovode Centar za evropske politike, Ekološki centar „Stanište“ i Srbija u pokretu uz finansijsku podršku Ambasade kraljevine Norveške u Beogradu.