Održana druga plenarna sednica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

U sredu, 08. aprila 2015. godine, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srbije, održana je Druga plenarna sednica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Drugom plenarnom sednicom obeležen je početak druge godine u radu NKEU. Uvodni deo bio je posvećen razgovoru sa predstavnicima državnih organa o trenutnom stanju pregovora sa EU, dok je radni deo sednice bio posvećen rekapituliranju dosadašnjeg rada pojedinačnih radnih grupa  NKEU.

Rad radnih grupa 1 (slobodan protok robe) i 2 (zaštita potrošača i zdravlja) NKEU, kojima rukovodi Centar za evropske politike, predstavila je CEP-ova viša programska menadžerka, Milena Lazarević. CEP je u radnim grupama okupio preko 40 organizacija civilnog društva, strukovnih udruženja, kao i udruženja privrednika. Svi zajedno, uz koodinaciju CEP-a, radili su na preporukama koje su tokom izlaganja i predstavljene. Kroz objedinjenu Knjigu preporuka  NKEU, preporuke ovih radnih grupa biće dostupne široj javnosti.

CEP pozdravlja pojačane napore NKEU za još aktivnijim učešćem u praćenju pregovora sa EU i nastavlja sa aktivnim doprinosima daljem radu NKEU.