Održan sastanak Nacionalne radne grupe za praćenje reforme javne uprave u Srbiji

16. jul 2020. – Danas je na platformi Zoom održan peti sastanak Nacionalne radne grupe (NRG) za praćenje reforme javne uprave (PAR) u Srbiji u okviru projekta WeBER. Ovo je prvi sastanak Nacionalne radne grupe za PAR u Srbiji u okviru novog WeBER2.0 projekta. Na ovom događaju razgovarano je o predstojećoj šemi malih grantova za organizacije civilnog društva, a istraživači iz Centra za evropske politike (CEP) iz Srbije predstavili su praksu angažovanja građana kroz konsultacije i metode evropskih konsultacija sa građanima.

Članovima Nacionalne radne grupe takođe je predstavljena platforma za diskusiju Loomio, preko koje su učesnici sastanka imali priliku da diskutuju o prilagođavanju rada na sektorskoj reformi javne uprave u Srbiji i ažuriranju PAR Resource Centre-a novim publikacijama, kao i o otvaranju poziva za nove članove Nacionalne radne grupe. Plan je da se ova platforma koristi za dalje konsultacije sa članovima svake Nacionalne radne grupe na Zapadnom Balkanu u okviru WeBER projekta.

Za više informacija o WeBER projektu, posetite www.par-monitor.org.