Održan Okrugli sto o Okviru politike upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi Srbije

27. april 2017. – Okrugli sto sa predstavnicima ministarstava, organa u sastavu, službi Vlade i posebnih organa  o Okviru politike upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi Srbije je održan u Beogradu.

Događaj je pozdravnom reči otvorila Ivana Ćirković, pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave, a potom su Dražen Maravić, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave, Danilo Rončević, v.d. direktora Službe za upravljanje kadrovima i Vladimir Mihajlović, predstavnik projektnog tima, predstavili ovaj dokument. Maravić je istakao da je vizija uspostavljanje funkcionalnog sistema državne uprave u kojem kompetentni državni službenici profesionalno i odgovorno obavljaju svoj posao i predstavljaju glavne partnere i podršku građanima u ostvarivanju njihovih prava i obaveza.​ On je predstavio i posebne ciljeve, među kojima su i uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja ljudskim resursima zasnovanog na kompetencijama, privlačenje i zadržavanje kvalitetnih kadrova kroz unapređenje sistema karijernog i profesionalnog razvoja zasnovanog na kompetencijama, kao i jačanje odgovornosti i integriteta državnih službenika.

Panelisti su, između ostalog, govorili o načinu uvođenja u posao pripravnika i novozaposlenih, mentorstva, sistemu ocenjivanja, katalogu radnih mesta i Zakonu o platama državnih službenika. Oni su predstavili i Plan realizacije za sprovođenje Okvira politike za period od 2017-2020. godine​ i Akcioni plan za sprovođenje Strategije RJU za period od 2018-2020. godine.

Nakon predstavljanja, usledila je diskusija sa prisutnima.

Ovaj događaj je organizovan u okviru projekta tehničke podrške Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) Unapređenje reforme javne uprave kroz modernizaciju sistema upravljanja ljudskim resursima. Projekat se realizuje u okviru Fonda za dobru upravu (GGF) Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.