Održan konsultativni sastanak OCD na temu otvorene uprave u Srbiji

U organizaciji Centra za evropske politike danas je u Palati Srbija održan konsultativni sastanak Otvorena uprava u Srbiji: “Implementacija Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu 2014-2015.”

Tema skupa bila je je procena srednjoročne implementacije mera i aktivnosti koje su predviđene navedenim Akcionim planom.

Važnost učešća u Partnerstvu za otvorenu upravu (POU) kao jedinstvenoj inicijativi, koja ističe princip saradnje vlada i civilog društva tokom izrade i implementacije reformi u cilju postizanja otvorenije i odgovornije vlasti, istakla je Jelena Miletić, CEP.

Ulogu Centra za evropske politike u ovom procesu objasnila je Milena Lazarević, CEP: “Centar za evropske politike, kao Nezavisni mehanizam za izveštavanja daje procenu stepena realizacije mera i aktivnosti Akcionog plana, kao i ocenu do koje mere Akcioni plan i obaveze koje su njime predviđene, pedstavljaju vrednosti Partnerstva u kontekstu Srbije.” Ona je takođe naglasila da u okolnostima pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj Uniji, praćenje sprovođenja reformi i evaluacija ostvareniih rezultata postaju posebno značajni.

Ispred nadležne institucije za koordinaciju izrade, implementacije i izveštavanja Akcionog plana za sprovođenje inicijative POU, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, govorio je Dražen Maravić, državni sekretar. On je pozvao organizacije civilnog društva da se uključe u ovu inicijativu, svaka u svojoj ekspertizi i tako pomognu državnoj upravi da postigne očekivane rezultate. “Danas smo više usmereni na procese, ne na rezultate, zato su nam potrebni nezavisni mehanizmi za izveštavanje o učinku države”, rekao je Maravić. Dodao je da POU definiše neophodan okvir za saradnju sa OCD.

Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlanske studije, iznela je generalan zaključak da “POU, nažalost, u okviru aktuelnog Akcionog plana nije otišao korak dalje kada su u pitanju neki reformski procesi, već se uglavnom držao aktivnosti koje su već predviđene postojećim strategijama.” Ona je takođe istakla da “određene institucije koje svojom nadležnošću direktno spadaju u moguće partnere za određene mere predviđene Akcionim planom nisu prepoznate kao takve i samim tim nisu uključene u Akcioni plan, kao što je, na primer, institucija Zaštitnika građana kada je u pitanju zaštita uzbunjivača.” Marijana Trifunović Stefanović, Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast USAID, složila se da je koncept mera preuzet iz drugih strateških dokumenata, ali je takođe navela da je Srbija u procesu učenja, i da je “svakako bolje obavezati se na manje, a ispuniti više.”

Nakon prezentacije nalaza praćenja Akcionog plana od strane CEP predstavnica Amande Orza i Jelene Miletić, usledila je diskusija po radnim grupama. Rad učesnika bio je podeljen po oblastima koje odgovaraju obavezama Akcionog plana: fiskalna transparentnost, borba protiv korupcije, pristup informacijama i učešće javnosti.  Razgovaralo se o problemima, izazovima i uspesima u implementaciji Akcionog plana po ovim oblastima, kao i glavnim preprekama i mogućim načinima njihovog prevazilaženja.