Održan konsultativni sastanak o finansiranju zaštite životne sredine na lokalnom nivou

20. jun 2018. – Konsultativni sastanak sa ključnim akterima na temu finansiranja zaštite životne sredine na lokalnom nivou održan je danas u Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu.

Sastanak je održan u okviru CSOnnect institucionalnog granta, u organizaciji Centra za evropske politike (CEP), kao vodeće organizacije jednog od konzorcijuma dobitnika ovog granta.

Sastanak je organizovan u saradnji sa Ekološkim centrom Stanište, jednoj od organizacija u ovom konzorcijumu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva, Ministarstva zaštite životne sredineDržavne revizorske institucije (DRI) i Privredne komore Srbije (PKS).

Uvodnu reč na skupu dao je Milan Vujović, projektni menadžer u CEP-u i koordinator ovog projekta, dok su Stefan Šipka, istraživač u CEP-u i Dejan Maksimović, istraživač iz Ekološkog centra Stanište, prisutnima predstavili presek postojećeg stanja u pogledu finansiranja zaštite životne sredine na lokalnom nivou, budući da se navedeni konzorcijum bavio ovom temom i u prethodnoj godini, kao i predloge i konkretne dokumente istraživačkog tima za poboljšanje sistema finansiranja u ovoj oblasti.

Nakon predstavljanja, usledila je otvorena diskusija sa prisutnima na temu predloženih rešenja i dokumenata.

Institucionalni grant se finansira sredstvima CSOnnect programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA).