Održan četvrti sastanak Saveta CEP-a

30. januar 2020. – Četvrti redovni godišnji sastanak Saveta Centra za evropske politike (CEP) održan je u četvrtak, 30. januara u Beogradu. Sastanku su prisustvovali članovi Saveta, članovi Upravnog odbora CEP-a, programski menadžeri i istrazivači.

Nakon uvodnih obraćanja članova Upravnog odbora, usledila je retrospektiva prethodne godine i pregled ostvarenog po programskim oblastima u prethodnoj godini, koju su predstavili programski menadžeri. Oni su predstavili projekte na kojima se radilo u 2019, trenutno aktuelne projekte, a potom su sa članovima Saveta razgovarali o planovima za 2020. godinu, imajući u vidu kako interne, tako i eksterne okolnosti.

Članove CEP saveta čine istaknuti domaći i međunarodni stručnjaci, predstavnici priznatih nacionalnih institucija, akademskih ustanova, kao i međunarodnih organizacija i evropskih think tankova. Posebna nam je čast da se ove godine Savetu pridružila i Sonja Stojanović Gajić, članica Upravnog odbora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i ličnost godine OEBS-a u Srbiji za 2019. godinu.

Savetu je poverena savetodavna i usmeravajuća uloga u kreiranju strateškog i programskog okvira CEP-a. Istovremeno, Savet ima za cilj da doprinese daljem napretku metodologije istraživanja i kapaciteta u pojedinačnim oblastima kojima se CEP bavi, kao i da pomogne u promociji rezultata istraživanja zainteresovanim stranama i široj javnosti. CEP savet je uspostavljen 2017. godine, a njegove članove možete pogledati ovde.