OCD iz Poljske i Mađarske u Budvi podelile svoja iskustva u procesu kreiranja politika

12-13. maj  2017. – Dvodnevna regionalna obuka Učešće civilnog društva u procesu kreiranja politika: Iskustva Poljske i Mađarske održana je u Budvi. Obuka, koju je organizovao CEP, okupila je organizacije članice TEN mreže i partnere iz Poljske i Mađarske, kao i predstavnika Regionalne škole za javnu upravu – ReSPA. Učesnici su imali priliku da steknu znanje i uvid u karakteristike Poljske i Mađarske u procesu kreiranja politika, praktična razmatranja i iskustva uključivanja OCD u proces kreiranja politika, kao i druge dobre prakse u vezi sa učešćem civilnog društva u ovim zemljama. Obuka je bila interaktivnog karaktera i obezbedila je platformu za diskusiju i razmenu stavova između predstavnika organizacija.

Gospodin Maciej Kolczyński, stručnjak IDEA fondacije iz Poljske, razgovarao je o praksi kreiranja politika i učešću OCD u Poljskoj i predstavio je slučaj Građani za demokratiju. Objasnio je kako je problem za OCD u Poljskoj ad hoc finansiranje koje je utemeljeno na projektima, što preti njihovoj održivosti i uticaju.

G. Andrew Cartwright, istraživač saranik u Centru za studije politika CEU-a, upoznao je učesnike sa mađarskim sisitemom kreiranja politika i pružio uvid u primere najbolje prakse uključivanja mađarskih OCD u procese kreiranja politika. Među ostalim iskustvima, smatrao je da je transformacija NUTS-a u Mađarskoj bila „veštačka“ i negativno uticala na saradnju OCD i njihov kapacitet u procesu donošenja odluka.

Obuka je deo projekta „Podizanje kapaciteta i  zagovaračkog potencijala OCD Višegradske grupe i Zapadnog Balkana“ koju sprovodi TEN mreža uz podršku Višegrad fonda.