Obuka za civilno društvo o kreiranju javnih politika

8. decembar 2020. – Civilno društvo bi trebalo da ima mnogo veću ulogu u početnim fazama kreiranja javnih politika – trenutno je nedovoljno uključeno, rekla je Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a, na obuci za civilno društvo Unapredite veštine istraživanja javnih politika i ostvarite uticaj u procesu njihovog zagovaranja i kreiranja.

Međutim, neophodno je da civilno društvo bude upoznato sa ciklusom i elementima javnih politika, kao i koje su oblasti i faze u kojima organizacije civilnog društva mogu da doprinesu, i na koji način. Ova obuka, kojoj je prisustvovalo više od 20 predstavnika civilnog društva, je pokrila navedene teme, kao i šta je to što Evropska unija od Srbije zahteva kada su u pitanju standardi i principi u oblasti kreiranja javnih politika.

Obuka je organizaovana u okviru projekta Pripremi se za učešće P2P, koji sprovode Centar za evropske politike (CEP), Nacionalna alijanska za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Centar savremene politike (CSP) preko portala European Western Balkans. Cilj projekta je da se omogući različitim segmentima civilnog društva da aktivno učestvuju u procesu pregovora sa EU, kako bi se proces u potpunosti otvorio prema građanima. Projektne aktivnosti usmerene su na odabrana ekonomska poglavlja i Program ekonomskih refrmi (ERP) kroz Nacionalni konvent o EU.