O ČEMU SE PREGOVARA: SADRŽINA POGLAVLJA 30 I TRGOVINSKA POLITIKA EU

Centar za evropske politike (CEP) je kao aktivni član Radne grupe za poglavlje 30 u okviru Nacionalnog konventa o EU predstavio kratku studiju o pregovorima Srbije u okviru poglavlja 30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvom, u saradnji sa Centrom za međunarodne i bezbednosne poslove (ISAC). Konferencija „Uvod u pretpristupne pregovore u  poglavlju 30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvom“ održana je 23. 10. 2014. godine u Aero Klubu u Beogradu.

U ovom trenutku koji je od velike važnosti za Srbiju, s obzirom na početak pregovora o pristupanju EU, neophodna je detaljna pregovaračka strategija za sva poglavlja. Predstavljena studija ima za cilj da približi zainteresovanoj javnosti šta očekuje Srbiju u pregovorima sa EU u okviru ovog poglavlja, koje je izuzetno važno jer za razliku od nekih drugih ne predviđa tranzicione periode, nego obavezuje Srbiju kao zemlju koja teži punopravnom članstvu da u potpunosti prihvati zakonodavstvo i politike Evropske unije u ovoj oblasti.

„To pre svega znači da će Srbija morati da se odrekne svog suvereniteta kada su u pitanju odluke vezane za trgovinu, koje su i najdelikatnije, s obzirom na naše tradicionalno dobre odnose sa nekim zemljama kao što je Rusija, a sa kojom EU nema slobodnu trgovinu. S druge strane, Srbija će morati da se pripremi za primenu ugovora sa trećim zemljama sklopljenim od strane EU, među koje bi se u trenutku ulaska Srbije u EU mogao naći i vrlo važan transatlantski trgovinski ugovor sa Sjedinjenim Američkim Državama“, istakao je Nebojša Lazarević direktor CEP-a.

Obaveze koje proističu iz ovog poglavlja podrazumevaju i da Srbija postane u ne tako dalekoj budućnosti i zemlja donator, i time doprinese evropskim politikama za razvoj i humanitarnu pomoć najmanje razvijenim zemljama sveta. Zatvaranje ovog poglavlja kao i ulazak u EU podrazumeva da se Srbija u potpunosti uskladi sa spoljnom politikom Evropske unije, kao i da pojača svoj administrativni kapacitet kako bi se lakše nosila sa većim međunarodnim obavezama.

Na konferenciji je Tanja Miščević, šef pregovaračkog tima za vođenje pregovora Srbije sa EU istakla da „Naš cilj u pregovorima mora da bude da se što bolje upoznamo sa Zajedničkom trgovinskom politikom EU i shvatimo njene prednosti, koje se ogledaju u tranziciji iz sistema malobrojnih sporazuma o slobodnoj trgovini koju trenutno imamo u sistem slobodne trgovine sa većinom država i grupacija u svetu. Na to se treba na vreme pripremiti kako bismo što bolje iskoristili tu mogućnost“.

Učesnici su se tokom konferencije upoznali i sa iskustvima Hrvatske, godinu i po dana nakon pristupanja i imali su priliku da čuju stavove predstavnika Evropske komisije o ovoj temi.