• ENGENG
 • „Nevidljivi zakon“ o zaštiti potrošača: održano predstavljanje studije

  Beograd, 9. oktobar 2020. – Danas je u Beogradu održano predstavljanje studije Nedvidljivi zakon: neprimenjivanje propisa o zaštiti potrošača usluga od opšteg ekonomskog interesa pred sudovima u Beogradu i Pančevu. Autor studije je Jovan Ristić iz potrošačkog udruženja Efektiva. Efektiva je bila jedan od grantista u okviru projekta Pripremi se za učešće, koji CEP sprovodi sa NALED-om i Centrom savremene politike, uz finansijsku podršku Evropske unije.

  Studija se bavi time kako se i koliko pokazuje koliko se Zakon o zaštiti potrošača primenjuje na sudovima u Srbiji kada je reč o uslugama od opšteg ekonomskog interesa. Studija pokazuje kako, iako se Zakon o zaštiti potrošača naslanja na direktive EU i u principu je dobar, na sudu se neretko dešava da se on ne primenjuje, čak iako potrošač to traži.

  „Iako svi potrošači, pa i potrošači usluga od opšteg ekonomskog interesa, od 2006. godine uživaju zaštitu po osnovu Ustava, a od 2010. godine i po osnovu evropskih direktiva implementiranih kroz zakon, ta zaštita se sistemski ne sprovodi. Zakon o zaštiti potrošača je praktično nevidljiv,” rekao je Ristić na predstavljanju knjige.

  Na predstavljanju se se učesnicima obratili i Ranka Miljenović, izvršna direktorka CEP-a, Nebojša Lazarević, član Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU i stručnjak za zaštitu potrošača, i Denis Perinčić, predsednik udruženja Republička unija potrošača iz Beograda.

  Projekat „Pripremi se za učešće“ fokusira se na proučavanje ekonomskih pitanja u procesu pristupanja Srbije EU i aktivno uključivanje organizacija civilnog društva u pregovore o pristupanju u odabranim ekonomskim poglavljima.

  Nazad na vrh