Nebojša Lazarević na Ideas Lab u Briselu

Laboratorija ideja je godišnja konferencija na kojoj se, svake godine u Briselu, sastaju evropske think tank organizacije, donosioci odluka i praktičari, da bi diskutovali o gorućim temama sa kojima se Evropska unija trenutno susreće. Konferencija omogućuje ovim organizacijama da pomognu nacionalnim vladama i evropskim institucijama da nađu najbolja rešenja za nagomilane evropske probleme. Pojedine od trideset tri sesija ticale su se digitalne ekonomije, regulacije i inovacija, globalne privrede, ekonomije, socijalne Evrope, finansija, energije, klimatskih promena, prava i bezbednosti, institucija, kao i Evrope u svetu.

Nebojša Lazarević, direktor beogradskog Centra za evropske politike učestvovao je na sesiji posvećenoj regulaciji i inovacijama. U diskusijama su učestvovali predstavnici najjačih evropskih i svetskih think tank organizacija, Evropske komisije i država članica EU. Suštinski, debata se vodila o tome kako pronaći fini, idealni balans između fleksibilnosti koju zahteva moderna ekonomija zasnovana na inovacijama, i socijalne odgovornosti koju građani Evrope očekuju. Uklanjanje nepotrebnih procedura, smanjenje regulatornog opterećenja ali i troškova, neophodni su uslovi za rast, naročito malih i srednjih preduzeća u Evropi.

Svoj doprinos izuzetno zanimljivim diskusijama u sesijama vezanim za evropske institucije, bezbednost i probleme sa migracijama dala je i Sonja Stojanović, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Ovogodišnja Laboratorija ideja bavi se različitim problemima sa kojima se EU suočava u isto vreme, kao što su masovne migracije, ratovi na obodima EU i finansijska i ekonomska nesigurnost. Skup tradicionalno organizuje Centar za studije evropske politike iz Brisela (CEPS).