Nastavljamo rad u oblasti zaštite životne sredine

1. mart 2018. – Centar za evropske politike (CEP) i u 2018. godini nastavlja svoj rad u oblasti zaštite životne sredine. Konzorcijum organizacija, predvođen CEP-om, jedan je od dobitnika institucionalnog granta u okviru CSOnnect programa podrške organizacijama civilnog društva u ovoj oblasti. Danas je u prostorijama EU info centra na sastanku svih grantista obavljena i ceremonija svečanog potpisivanja ugovora, a potom su organizacije dobitnice predstavile oblasti i plan rada u okviru granta u 2018. godini.

Ola Anderson, savetnik i menadžer za Srbiju u Odeljenju razvojne saradnje Ambasade Kraljevine Švedske, koja je donator ovih grantova, istakao je da Švedska učestvuje u ovom projektu zato što želi da pomogne Srbiji u procesu evropskih integracija, a svesna je koliko je pregovaračko Poglavlje 27 (životna sredina) izazovno i teško.

„Civilno društvo ima posebno veliku ulogu u radu i praćenju ovog Poglavlja, pa iz tog razloga posebno podržavamo rad organizacija civilnog društva širom Srbije“, rekao je Anderson.

Sastanku je prisustvovao i Srđan Stanković, savetnik ministra zadužen za saradnju sa civilnim društvom u Ministarstvu zaštite životne sredine. Učesnici su se složili da je jedan od velikih problema neblagovremeno obaveštavanje i uključivanje civilnog društva o procesu donošenja zakona.

Naš istraživač u oblasti zaštite životne sredine, Stefan Šipka, kratko je predstavio na čemu CEP sa partnerima (Ekološki centar Stanište, Ekološki pokret OdžakaLokalni ekološki pokret iz Smedereva i Business and Economy Center) raditi u narednom periodu.

„CEP će poseban fokus staviti na jačanju kapaciteta i zagovaračkog potencijala organizacija civilnog društva, kao i medija, i u narednom periodu će u tu svrhu biti organizove radionice širom Srbije. Svesni značaja umrežavanja i zajedničkog rada radi postizanja većih rezultata, CEP će raditi na umrežavanju sa drugim organizacijama koje se takođe bave zaštitom životne sredine, u Srbiji, ali i u evropskim zemljama“, rekao je Šipka.

Regional Environmental Center
CSOconnect