Nalazi i preporuke za uspostavljanje sistema upravljanja učinkom u javnoj upravi Srbije

20. jun 2017. – U cilju daljeg unapređenja sistema upravljanja učinkom u javnoj upravi, kao jedne od ključnih oblasti reforme javne uprave i bitnijih aspekata u procesu pridruživanja EU, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je u okviru projekta Promocija reforme državne uprave kroz modernizaciju sistema upravljanja ljudskim resursima, koji se realizuje uz podršku Fonda za dobru upravu Vlade Velike Britanije i u saradnji sa Centrom za evropske politike (CEP) i Pricewaterhouse Coopers (PwC), pripremilo nacrt nalaza i preporuka za uspostavljanje sistema upravljanja učinkom u javnoj upravi Republike Srbije.

Predlozi daljih pravaca reforme upravljanja učinkom razmotrili su se sa predstavnicima svih državnih organa na okruglom stolu koji je održan u utorak.

Učešće na okruglom stolu su uzeli donosioci odluka, državni sekretari i sekretari ministarstava, kao i direktori i pomoćnici direktora zaduženi za strateško planiranje u organima u sastavu, posebnim organizacijama i službama Vlade.