Najava konferencije „Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije“

Konferencija „Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije“, koju Centar za evropske politike organizuje u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom Srbije, biće održana 7. juna 2013. godine u Medija centru u Beogradu.

Konferencija ima za cilj da doprinese širenju svesti o značaju saradnje organizacija civilnog društva i građana sa Državnom revizorskom institucijom u cilju povećanja odgovornosti i transparentnosti vlasti, sa posebnim naglaskom na komparativnim dobrim praksama saradnje državnih institucija i civilnog društva u Srbiji, državama članicama Evropske unije i šire. Na konferenciji će biti predstavljeni i preliminarni nalazi istraživanja sprovedenog od strane tima Centra za evropske politike na temu učešća građana i civilnog društva u procesu eksterne revizije, koji će poslužiti kao osnov za diskusiju i unapređenje finalnih rezultata istraživanja.

Konferencija se organizuje u sklopu projekta „Povećanje učešća građana u uspostavljanju odgovorne vlasti u Srbiji“, koji Centar za evropske politike realizuje uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru projekta za Reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).