Nacrt novog Programa ekonomskih reformi (2020-2022): reforme u oblasti obrazovanja i digitalizacije i borba protiv sive ekonomije u prvom planu

20. decembar 2019. – Sednica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji na temu Nacrta programa ekonomskih reformi (ERP) održana je u petak u Beogradu. Na sednici je razgovarano o novom ERP-u koji je početkom decembra stavljen na uvid javnosti i na javno komentarisanje, koje je završeno u petak.

Sednici Konventa su prisustvovali predstavnici civilnog društva, koji su dali svoje komentare na Nacrt, kao i predstavnici nadležnih ministarstva i Republičkog sekretarijata za javne politike. Diskusiju sa predstavnicima civilnog društva moderirao je Marko Malović, koordinator Međusektorske radne grupe za ERP u okviru Konventa. Prisutnima se obratila i izvršna direktorka CEP-a, Ranka Miljenović. CEP, NALED i Centar savremene politike (European Western Balkans) prate ekonomske aspekte pregovaračkog procesa, u šta spada i ERP, u okviru projekta koji finansira Evropska unija, a u cilju povećanja učešća civilnog društva u ove, često zanemarene, aspekte pregovaračkog procesa.

Verica Ignjatović, v.d pomoćnika ministra finansija, rekla je kako je fokus u ovom Nacrtu na neophodnim reformama u oblasti obrazovanja i digitalizacije, kao i na borbi protiv sive ekonomije, što je nazvala „srcem“ ERP-a. Prisutnima se obratila i Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o EU, koja je skrenula pažnju na nesaglasnost između onoga što je u prethodnim ERP-ovima pisalo i onoga što se primenjuje u praksi. Predstavnici civilnog društva su potom razgovarali na temu pojedinačnih strukturnih reformi i problemima, među kojima su i nedovoljno povoljna klima za startapove u Srbiji, previše komplikovane procedure sa kojima se povratnici suočavaju kada žele da pokrenu biznis u zemlji i nedovoljno jasnim uputstvima za domaće preduzetnike koji žele da izvoze na tržište Evropske unije.

Program ekonomskih reformi je jedan od najvažnijih strateških dokumenata koji zemlja kandidat donosi u procesu pristupanja EU. ERP se donosi svake godine, sa planom reformi u naredne dve godine, a u njemu su definisane strukturne reforme u cilju otklanjanja prepreka privrednom rastu i razvoju i povećanju konkurentnosti nacionalne ekonomije.