Milena Lazarević održala radionicu o doprinosu OCD reformi javne uprave

Programska direktorka Milena Lazarević učestvovala je 25-26. februara 2016. na međunarodnoj konferenciji Civil Society and Beyond: A Joint Dialogue on the European Path, koju su u Beogradu organizovali Međunarodni evropski pokret i Evropski pokret u Srbiji, u saradnji sa TACSO and the Kancelarijom za evropske integracije.

U okviru seta paralelnih radionica pod nazivom New Dimensions for Assistance to CSOs in the Enlargement Countries, Milena je vodila radionicu o reformi javne uprave i načinima na koje organizacije civilnog društva mogu doprineti dostizanju standarda neophodnih za reforme. Radionica je okupila predstavnike evropskih i zapadnobalkanskih OCD, predstavnike međunarodnih institucija i institucija EU, nacionalnih vlasti, donatorske zajednice i drugih zainteresovanih strana. Milena je u uvodnoj reči istakla da, za razliku od prethodnih godina kada uključivanje OCD nije bilo prepoznato na široj agendi RJU, sada svedočimo sve većoj privlačnosti ove teme za civilno društvo. Poseban podsticaj diskusiji dali su Igor Sojanović (direktor za razvoj, Centri civilnih inicijativa) i Karl Đacinti (programski menadžer, DG NEAR), koji su razmatrali šta bi moglo da se uradi na nivou EU kao i od strane nacionalnih vlasti, kako bi se ojačala uloga OCD na Zapadnom Balkanu i stvorilo podsticajno okruženje za njihovo uključivanje u sprovođenje reformi. Dodatno se razmatralo kakva bi trebalo da bude uloga OCD u razvijanju osećaja „vlasništva“ nad reformama među građanima.

Milena Lazarević je sumirala zaključke diskusije, ističući da su dva mehanizma – spoljno nezavisno praćenje i uključivanje u vladine radne grupe – zapravo komplementarni, a ne međusobno isključujući načini na koje OCD mogu doprineti reformi javne uprave. Sledeće istaknuto zapažanje jeste da je za postizanje još većeg uspeha reformi potrebno da se civilno društvo organizuje na regionalnom nivou, građenjem mreža i koalicija i ugledanjem jednih na druge. Na kraju, Milena je zaključila naglaskom na važnost uloge OCD na lokalnom nivou, u doprinosu sve većoj inicijativi građana za uključivanje u proces reformi i osećaju vlasništva na reformama.

Konferencija je okupila oko 150 učesnika iz civilnog društva, evropskih institucija i nacionalnih vlasti iz regiona. Tri teme bile su vodeće: dijalog između civilnog društva i javnih vlasti u okviru procesa pristupanja EU (uključujući mehanizme za građansko učešće); regionalna saradnja civilnog društva; civilni dijalog između EU i (potencijalnih) kandidata.

Glavna dešavanja i zaključci konferencije dostupni su putem #CSbeyond i #EurMove.