Milena Lazarević o značaju administrativnih i HRM kapaciteta za države korisnice IPA

Programska direktorka CEP-a Milena Lazarević učestvovala je u diskusiji Novi instrument za Pretpristupnu pomoć (IPA II): Ocenjivanje glavnog finansijskog alata EU za Balkan, koja je održana 7. novembra u Briselu (Belgija). Ona je tom prilikom govorila o značaju administrativnih kapaciteta, a naročito kapaciteta za upravljanje ljudskim resursima, za dobru apsorpciju i implementaciju sredstava iz IPA fonda.

Događaj je organizovao briselski think tank European Policy Centre. Fokus događaja je bio na predstojećem srednjoročnom izveštaju o IPA državama korisnicama, koji se očekuje u 2017, kao i nameri da se revidira logika u pozadini IPA II pristupa. Učesnici su se osvrnuli na pitanje valjanosti nove uredbe kao alata za postizanje postavljenih ciljeva, kao i pitanje daljeg unapređenja instrumenta, fokusirajući se na iskustva Srbije i Kosova. Ostali učesnici su: Corina Stratulat, viša politička analitičarka, European Policy Centre, David Cullen, rukovodilac jedinice za Kosovo i Makedoniju, DG NEAR, Dennis Wernerus, revizor, Evropski revizorski sud, Besa Shahini, nezavisni istraživač i politički analitičar, Priština.