Milena Lazarević govorila o kapacitetu OCD za monitoring reforme javne uprave

Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a, učestvovala je na konferenciji „Public Governance Foundation of European Integration“, održanoj 23. i 24. juna u Beču. U toku sesije pod nazivom Civil Society as Partner of Public Governance, govorila je o kapacitetu civilnog društva za praćenje procesa reforme javne uprave u zemljama Zapadnog Balkana.

U kontekstu novog, trogodišnjeg regionalnog projekta – WeBER, Milena je objasnila da je samo kroz osnaživanje nevladinih aktera i jačanje participativne demokrtaije, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou, moguće održati isti nivo pritiska na vlade nakon pristupanja radi nastavka često bolnih i teških reformi javne uprave.

Konferencija je jedna od aktivnosti Austrije kao domaćina Samita zemalja Zapadnog Balkana, održanog 2015. godine kao deo Berlinskog procesa. Uz to, konferencija je deo uloge grada Beča kao koordinatora prioritetnog polja „Jačanje institucionalnih kapaciteta i saradnje”, jednog od područija saradnje u Strategiji EU za dunavski region (EUSDR). Inicijator konferencije je program „Capacity Building of the countries in the Western Balkans and the Republic of Moldova“, koji finansira Austrijska agencija za razvoj. Konferenciju su organizovali Austrijska asocijacija gradova i KDZ – Centar za istraživanje javne uprave (Center for Public Administration Research).