Merenje učinka javnog sektora u Srbiji – zašto, kako i za koga?

Centar za evropske politike (CEP) zajedno sa Fondacijom za razvoj ekonomske nauke (FREN) 23. septembra organizuje javnu debatu na temu unapređenja sistema praćenja i evaluacije javnih politika u Srbiji.

U kontekstu aktuelne reforme javne uprave, potrebe za praćenjem rezultata u procesu pregovora o članstvu u EU i utvrđivanja modaliteta saradnje između javnog i civilnog sektora u Srbiji, FREN i CEP su sproveli istraživački projekat na datu temu, čija će studija biti predstavljena na ovom događaju. Cilj studije je da pomogne aktuelnoj reformi javne uprave pružanjem podrške za unapređenje sistema praćenja i evaluacije, kao i da ispita i predloži mehanizme učešća organizacija civilnog društva u Srbiji u postupcima praćenja i evaluacije.

Javna debata se odvija u okviru istraživačkog projekta „Praćenje i evaluacija javnih politika kroz podršku civilnog društva“ koji finansira Evropska unija. Učešće na javnoj debati su između ostalih potvrdili Kori Udovički, potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka državne uprave i lokalne samouprave, kao i Majkl Davenport, šef Delegacije EU u Srbiji.