Korišćenjem podataka organizacija civilnog društva do efektivnog praćenja i evaluacije politika – Sektori javne uprave i socijalne politike i zapošljavanja

Projekat se bavi analizom uticaja organizacija civilnog društva na proces praćenja i evaluacije javnih politika u EU sa fokusom na istraživačkim organizacijama, dok će paralelno biti analizirana dosadašnja uključenost civilnog društva u Srbiji u proces praćenja efekata politika u sektorima javne uprave i socijalne politike i zapošljavanja. Uključenost civilnog sektora biće podstaknuta aktivnostima zagovaranja i podizanjem svesti i kapaciteta javne uprave i civilnog sektora o načinima poboljšanja kvaliteta procesa praćenja i evaluacije. Glavne ciljne grupe su ministarstva zadužena za reformu javne uprave, socijalnu politiku i zapošljavanje i organizacije civilnog društva zainteresovana za učešće u ovim procesima.
Obezbediti aktivno učešće civilnog društva u procesu monitoringa i evaluacije javnih politikaCiljevi projekta su:

  • Povećati svest i razumevanje donosilaca odluka i državnih službenika, kao i organizacija civilnog društva o koristima i specifičnim načinima uključivanja OCD u proces praćenja i evaluacije

Fondacija za razvoj ekonomske nauke (FREN) i Centar za evropske politike zajednički rade na sprovođenju projektnih aktivnosti.

Zastava EU

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske unije.