Koordinacioni sastanak sa Sektorskim organizacijama civilnog društva (SEKO)

28. novembar 2017. – U Ministarstvu za evropske integracije (MEI) danas je održan koordinacioni sastanak sa Sektorskim organizacijama civilnog društva (SEKO). U okviru SEKO mehanizma, jedna smo od pet vodećih organizacija koje pokrivaju oblast reforme državne uprave, i na taj način ostvarujemo saradnju sa javnim sektorom u cilju uspešnog korišćenja sredstava međunarodne razvojne pomoći. Sastanku je prisustvovala Staša Lukić, naša viša projektna menadžerka.

Na sastanku je predstavljen trenutni status i dinamika procesa programiranja Akcionog IPA programa za 2018. godinu. Ovaj Akcioni plan je vrlo indikativan, budući da je taj proces vrlo dinamičan i nepredvidiv, rečeno je na sastanku.

IPA programiranje 2018 je počelo u septembru održavanjem uvodnih sastanaka sa relevantnim nacionalnim institucijama, kao i sa predstavnicima SEKO, na kojima su predstavljeni planirani koraci u programiranju, dinamika i vremenski okvir planiranih aktivnosti. Kraj procesa programiranja predviđen je krajem prvog kvartala 2018, nakon čega treba da usledi i početak programiranja Akcionog IPA programa za 2019.

Na sastanku su takođe predstavljene aktivnosti koje nas očekuju tokom 2018. godine, a u kojima će i SEKO uzeti učešće kroz konsultativni proces.

Ovde pronađite zapisnik sa sastanka.