Konsultativni sastanak o izmenama i dopunama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu

31. jul 2018. Centar za evropske politike (CEP) je danas u svojim prostorijama organizovao konsultativni sastanak na temu izmena i dopuna Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu. Sastanak je organizovan u okviru CSOnnect programa koji u Srbiji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu (REC), a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Ovo je o treći radni sastanak šire konsultativne grupe organizacija civilnog društva koja svoje predloge na postojeći nacrt izmena i dopuna Zakona dostavljaju Radnoj grupi Ministarstva zaštite životne sredine preko Organizacije za poštovanje i brigu o životinjama (ORCA) čiji je predstavnik član radne grupe Ministarstva.

Učesnici su na sastanku nastavili dijalog po pitanju predloga koji su dostavljeni Radnoj grupi, kao i na druge teme o kojima nije bilo diskusije na prethodna dva radna sastanka.