Kakva je uloga i značaj think tank organizacija danas?

30. januar 2018. – U Beogradu je danas održana završna konferencija projekta „Podizanje kapaciteta i zagovaračkog potencijala organizacija civilnog društva Višegradske grupe i zapadnog Balkana“, finansiranog uz podršku Međunarodnog Višegrad Fonda, pod nazivom Uloga think tank organizacija u procesu donošenja politika: Izazovi i uticaj na području jugoistočne Evrope. U sklopu ovog događaja je predstavljen Go To Think Tanks Index izveštaj za 2017. godinu, koji predstavlja godišnje ocenjivanje think tank-ova širom sveta. Povodom objavljivanja izveštaja, u 75 zemalja su istog dana održani događaji posvećeni njegovom predstavljanju. Ove godine je izveštaj po prvi put predstavljen i u Srbiji, u organizaciji Centra za evropske politike (CEP).

Završna konferencija je bila podeljena u dva panela. Na prvom panelu se diskutovalo o iskustvima zemalja Zapadnog Balkana u pogledu uloge i položaja think tank-ova. Prepoznato je da kreiranje politika na Zapadnom Balkanu i dalje odlikuje slabo i nesistematsko uključivanje organizacija civilnog društva. Sa druge strane, potreba da proces kreiranja i donošenja politika bude zasnovan na tačnim informacijama, kao i da doprinos koji think tank organizacije daju  državnim organima bude činjenično utemeljen i da sadrži proverene podatke u ovom trenutku je veći nego ikada, imajući u vidu trend regresije demokratije i rastuće manipulacije informacijama na prostoru jugoistočne Evrope.

Prvi panel je moderirala Milena Milošević, istraživačica Instituta Alternativa, crnogorskog think tank-a, a panelisti su bili Milena Banović, šefica odseka za planiranje i stvaranje podsticajnog okruzenja za razvoj civilnog društva Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Sanja Mešanović, v. d pomoćnice direktorke Republičkog sekreterijata za javne politike, Radu Cotici, ekspert iz Saveta za regionalnu saradnju (RCC), Lejla Ramić-Mesihović, direktorka Vanjskopolitičke inicnijative Bosne i Hercegovine, Dragana Bajić, istraživačica CEP-a.

Мilеnа Bаnоvić iz Kаncеlаriје zа sаrаdnju sа civilnim društvоm istаklа је značaj i аktivnоsti Kаncеlаriје kоје dоprinоsе uspоstаvlјаnju bоlје sаrаdnjе izmеđu оrgаnа јаvnе uprаvе i ОCD, kао i prеdnоsti i slаbоsti rаzličitih mоdеlа sаrаdnjе i nаvеlа primеrе dоbrе prаksе sаrаdnjе držаvnih оrgаnа sа ОCD.

U kreiranju javnih politika treba voditi pametnim izborom, što znači da one treba da se formiraju na osnovu podataka, a da se njima upravlja na osnovu rezultata, smatra Mešanović. Ona dodaje da je posebno važno da ove politike odlikuje transparentnost.

Rezultate regionalnog istraživanja javnog mnjenja „Balkan Barometer“ je predstavio Radu Cotici. On je govorio o najvećim problemima sa kojima se sreće civilno društvo kada komunicira sa državnim organima, kao i koje preporuke RCC daje u cilju poboljšanja trenutnog stanja.

Lejla Ramić-Mesihović se osvrnula na pozitvine i negativne strane učešća organizacija civilnog društva (OCD) u procesu kreiranja politika. Iako OCD daju veliki doprinos državnim organima, one istovremeno često prave greške, dodala je ona.

Na drugom panelu, učesnici su diskutovali o iskustvima zemalja Višegradske grupe (Mađarska, Češka, Slovačka i Poljska), kao i koliko razmena iskustava između ovih zemalja i zemalja Zapadnog Balkana može pomoći i jednima i drugima. Panelisti su takođe razgovarali o ulozi i položaju think tank-organizacija danas, kroz prizmu objavljivanja gorepomenutog Go To Think Tank Index izveštaja za 2017. godinu. Ove godine po prvi put je ocenjivan i CEP. On se našao se na listi najboljih evropskih think tankova, a pored toga,  na listi najboljih svetskih think tank mreža se našla Think for Europe mreža, koju čini 6 OCD iz zemalja Zapadnog Balkana, a čijim radom koordinira CEP.

Panel je moderirao Srđan Majstorović, predsednik UO CEP-a, a učesnici su bili Michal Vit, istraživač saradnik češke organizacije EUROPEUM, Andrew Cartwright, profesor mađarskog Centralnoevropskog Univerziteta i Sonja Stojanović Gajić, direkorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Milena Milošević, ovoga puta u ulozi panelistkinje.

„Smatram da je najznačajnije što naša organizacija trenutno radi razvijanje i učešće u regionalnoj saradnji sa ostalim organizacijama u zemljama Zapadnog Balkana, kao i učešće u regionalnim inicijativama za nadzor nad radom državnih institucija,“ rekla je Milošević.

Sonja Stojanović Gajić je upozorila da smo, često preterano vođeni činjenicama, zaboravili koliko je bitno uticati i na emocije ljudi. Stoga, nije dovoljno samo predstavljati istraživanja u obliku brojki i informacija, treba da predstavimo i atmosferu i to kako se ljudi osećaju, dodala je ona.

„Populističkim partijama raste podrška upravo zato što su svesni važnosti uticaja na emocije građana i to obilato koriste“, istakla je Stojanović Gajić.

Panelisti su se na kraju složili da je uloga think tank-ova u svetu sve veće globalne nesigurnosti i rasta autoritarizma važnija neko ikad i da bi trebalo raditi na jačanju saradnje između think tank-ova.