Učešće CEP-a na studijskom putovanju u Slovačkoj i Češkoj Republici

26-30 jun, 2017. – Predstavnik CEP-a, predstavnici ostalih zemalja članica TEN-a i državni službenici iz svake od zemalja zapadnog Balkana, učestvovali su na studijskom putovanju u Bratislavi (Slovačka) i Pragu (Češka), u sklopu projekta Podizanje kapaciteta i zagovaračkog potencijala OCD u V4 i WB6. Ovaj projekat je podržan od strane Višegrad fondacije.

Slovačkoj, domaćin prilikom posete je bila partnerska organizacija Slovak Governance Institute. Vladino iskustvo u saradnji sa OCD je prezentovano od strane Ministarstva pravde,  Ministarstva finansija i Kancelarije opunomoćenika Vlade za razvoj civilnog društva. Sa praksom civilnog sektora učesnike su upoznali Slovensko.digitalSlovak Governance InstitutePontis Foundation i Stop Corruption Foundation. Interaktivne diskusije poslužile su za sticanje uvida i ideja za poboljšanje kvaliteta sastava kreiranja politika, kako u zemljama WB6, tako i u Slovačkoj.

Češkoj je učesnike dočekala partnerska organizacija EUROPEUM koja je takođe učesnike uvela u češki kontekst i predstavila svoje prethodne inicijative, projekte i saradnju sa think tankovima zapadnog Balkana. Fokus posete je bio Reconstruction of the State initiative. Učesnici su imali prilike i da saznaju više o lokalnim inicijativama za bolje urbano planiranje.

Cilj studijskog putovanja je učenje od V4 partnera o njihovom pravnom i institucionalnom okviru za uključivanje OCD u kreiranje politike, njegovo sprovođenje, praktične probleme i prepreke OCD da uspešno učestvuju u izradi politika. Slovačke i češke NVO i državne institucije podelile su svoje najbolje prakse, dok je poseban naglasak stavljen na učinak članstva u EU na kvalitet stvaranja politika u Slovačkoj i Češkoj i doprinosu OCD-a u tom smislu. Studijsko putovanje predstavljao je značajnu priliku za razmenu mišljenja i iskustava kako među kolegama iz WB6 s državnim službenicima, tako i među predstavnicima TEN-a. Konkretno, učestvovanje državnih službenika i predstavnika odgovarajućih institucija koje se bave politikom sa zapadnog Balkana, imalo je za cilj podizanje znanja tih pojedinaca na uporedne sastave stvaranja politika i doprinos saradnji između države i civilnih institucija.