Građanske akcije – Think-Act-Impact

Učešće građana i njihovih udruženja u kreiranju javnih politika od velikog je značaja kako bi nosioci vlasti imali što više informacija za donošenje kvalitetnih odluka i kako bi se obezbedio javan i odgovoran rad nadležnih organa. Takav je slučaj i sa politikama zaštite životne sredine za koje su razvijeni posebni postupci za učešće građana, poput procene uticaja na životnu sredinu, sledeći odredbe Arhuske konvencije čiji je potpisnik i država Srbija.

Proteklih meseci, Ekološki pokret Odžaka, Ekološki pokret Vrbasa, Ekološko udruženje Avalon iz Vršca i Timočki klub iz Knjaževca organizovali su kampanje u cilju javnog informisanja i povećanja učešća građana u postupku donošenja odluka koje se tiču zaštite životne sredine u svojim lokalnim zajednicama. Centar za evropske politike, Srbija u pokretu i Ekološki centar Stanište dali su svoj doprinos putem konsultativne i logističke podrške navedenim ekološkim organizacijama.

U Odžacima, ključna tema od značaja za životnu sredinu i učešće javnosti jeste uspostavljanje i funkcionisanje Zelenog saveta. Reč je o posebnoj instituciji, zamišljenoj da bude spona između javnog i civilnog sektora, kako bi građani jednostavno i efektivno mogli izraziti svoje mišljenje i čije odluke lokalna vlast mora da uvažava. Zeleni savet je efikasno rešenje u pogledu učešća građana u proceni uticaja na životnu sredinu. Ekološki pokret Odžaka dao je odlučujući doprinos da se Zeleni savet osnuje, uključujući i dodatne instrumente kao što su zeleni telefon, putem kojeg građani mogu izraziti svoje mišljenje, kao i predlog da se imenuje posebni zaštitnik građana u oblasti životne sredine tj. zeleni ombudsman. Putem akcija podržanih od strane organizatora projekta, Ekološki pokret Odžaka nastojao je da „udahne život“ novim ustanovama, tako što je obaveštavao građane o mogućnostima njihovog učešća u radu Zelenog saveta, korišćenja zelenog telefona i značaju postojanja zelenog ombudsmana. Putem nekoliko javnih manifestacija, deljenja više hiljada letaka i direktnog dijaloga sa građanima opštine Odžaci, značajno je povećana svest stanovništva o navedenim pitanjima. Rezultat je da su građani počeli da koriste zeleni telefon kako bi izrazili svoja mišljenja o ekološkim problemima, a koja bi se zatim preko Zelenog saveta prenosila opštinskim vlastima. Više informacija o EP Odžaci i njegovim aktivnostima dostupne su na zvaničnoj internet prezentaciji i Facebook stranici ove organizacije.

U Vršcu je ekološko udruženje Avalon organizovalo uličnu akciju deljenja letaka i usmenog informisanja građana o postupku procene uticaja i mogućnostima učešća građana u tom postupku. Više informacija o ekološkom udruženju Avalon i njegovim aktivnostima pogledajte na sajtu organizacije i Facebook stranici.U Vrbasu, kao ključni problem prepoznato je već staro pitanje čišćenja velikog bačkog kanala, odnosno priključenja okolnih naselja na kanalizaciju čime bi se sprečilo dalje zagađenje kanala, a time i zagađivanje podzemnih voda od kojih lokalno stanovništvo zavisi. Ekološki pokret Vrbasa organizovao je akcije u nekoliko naselja opštine Vrbas gde je putem direktnog razgovora sa građanima, organizovanjem tribina i potpisivanjem peticija povećana obaveštenost građana i njihova motivacija da se priključe na kanalizaciju. Tokom pomenutih aktivnosti, građani su imali mogućnost da izraze želju da svoja domaćinstva priključe na kanalizaciju što je učinilo oko stotinu građana direktno putem peticije i oko 300 domaćinstava indirektno putem sprovedene ankete. Takve poruke prenete su lokalnim vlastima i u toku su razgovori o tome na koji način se priključenje domaćinstava na kanalizaciju može izvršiti na tehnički i ekonomski najpovoljniji i društveno najpravedniji način. Više informacija o EP Vrbasa i njegovim aktivnostima pogledajte na zvaničnom sajtu i Facebook stranici.

U Knjaževcu, Timočki klub je realizovao dve akcije na temu „Energija u našem domu – živimo kvalitetnije, plaćamo manje“. Cilj akcija bio je pokretanje građanske inicijative da se iz eko-fonda opštine Knjaževac izdvoje sredstva za sufinansiranje izolacije kuća. Tokom akcije, aktivisti Timočkog kluba delili su letke i direktno razgovarali sa građanima. Prikupljeno je 100 potpisa građana koji predstavljaju konkretan vid uticaja javnosti na opštinske vlasti da razmotre mere koje bi za cilj imale povećanu energetsku efikasnost zgrada. Time bi se pored ekonomskih ušteda postiglo očuvanje retkih prirodnih resursa i zaštitila životna sredina, jer se za dobijanje iste količine energije troši manje goriva, a time smanjuje i zagađenost vazduha i pozitivno utiče na javno zdravlje. Više informacija o Timočkom klubu i njegovim aktivnostima dostupne su na sajtu organizacije i Facebook stranici.

Osim pomenute podrške, CEP i EC „Stanište“ su uputili javni apel putem jednog smederevskog onlajn portala kako bi doprineli poboljšanom učešću građana u javnoj raspravi održanoj 12. novembra u Smederevu. Događaj se odnosio na procenu uticaja projekta izgradnje radio-bazne stanice. Ovo je izraz kontinuiranih napora projektnog tima koji će nastaviti da pruža podršku učešću građana u postupku procene uticaja na životnu sredinu!Podrška pomenutim kampanjama data je u okviru projekta Misli – delaj – utiči koji se posebno bavi implementacijom postupka procene uticaja projekata, planova i programa na životnu sredinu u Srbiji u kontekstu evropskih integracija, gde je poboljšanje učešća javnosti jedan od ciljeva projekta. Projekat finansijski podržava Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu, a sufinansira Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije.