• ENGENG
 • Francuska, Zapadni Balkan i Evropska unija: Jačanje društvene saradnje

  13. jul 2021. – U prostorijama Francuskog instituta u Srbiji, danas je održan okrugli sto “Francuska, Zapadni Balkan i Evropska unija: Jačanje društvene saradnje”. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici civilnog društva zemalja regiona, kao i predstavnici civilnog društva Francuske, eksperti, i druge zainteresovane strane.

  Francuska pokazuje sve veće interesovanje za Zapadni Balkan, pre svega na polju politike i ekonomije, a cilj je da se saradnja te zemlje sa regionom intenzivira i u kulturi i drugim društvenim oblastima, rečeno je na događaju.

  „Jačanje veza između organizacija civilnog društva izuzetno je bitno za građenje budućih dobrih odnosa između dve države”, rekao je Žan Luj Falkoni, ambasador Francuske. Francuska ima želju da pojača svoju ulogu u regionu, budući da je posvećena politici proširenja. Veze sa civilnim društvom su nam naročito važne, i rado slušamo njihovu preporuku kako maksimizirati saradnju, a sve u cilju aktivnijeg uključivanja kada je u pitanju pružanje podrške politici proširenja i stabilnosti regiona,” rekao je Falkoni.

  „Civilno drštvo Srbije nije dovoljni dobro uvezano sa civilnim društvom Francuske, zbog čega smo mi prepoznali potrebu za jačanjem te saradnje. Naša anketa pokazuje da, na skali od 1 do 5, dobijamo ocenu 2.8% kada je u pitanju kako civilno društvo Srbije ocenjuje saranju sa Francuskom,” rekla je programska direktorka CEP-a, Milena Lazarević.

  Panel diskusija je bila podeljena u tri pod-panela, od kojih se svaki fokusirao na po jednu temu: Uloga civilnog sektora u jačanju saradnje; Prilike za mlade ljude koje će se pojaviti kao rezultat pojačane saradnje; Kulturne veze kao temelj društvene saradnje. U svakom panelu, svoje stavove su predstavljali stručnjaci u svojim oblastima, jednako iz regiona i iz Francuske.

  Cilj ove diskusije je analiza društvene, kulturne i omladinske saradnje. Rezultat ovih razmatranja biće sumiran u predlogu politike koji će biti objavljen uoči francuskog predsedavanja Savetu i predstavljen u Parizu.

  Florent Marsijak, zamenik generalnog sekretara u Austro-francuskim centrom za zbližavanje u Evropi, naglasio je važnost događaja poput ovog, a posebno činjenicu da je na francuskom jeziku.

  Jedan od učesnika na događaju je bio i Alan Lamasur, nekadašnji poslanik u Evropskom parlamentu i jedan od autora Lisabonskog ugovora. Lamasur je napomenuo kako je Balkan bio odvojen od Zapadne Evrope više od 500 godina. Živeli smo vekovima jedni od drugih. Međutim, duhove prošlosti svi imamo – moramo ih prevazići. Prošlost ne možemo promeniti, ali budućnost zavisi isključivo od nas,” rekao je Lamasur.

  Ovaj događaj zajednički organizuju Euro Creative, Austro-francuskim centrom za zbližavanje u Evropi (CFA/OFZ) i Centar za evropske politike (CEP), uz podršku Ambasade Francuske, a kao deo inicijative koja se nadovezuje na francusku Strategiju za Zapadni Balkan.

  Nazad na vrh