Europe Café #1

Prvi Europe Café koji biće održan 28. marta 2013. godine, na temu  „Ljudski resursi za integraciju u EU“ u okviru koje će biti obuhvaćena pitanja: 1) Pregovora o pristupanju u EU i ljudskih resursa, 2) Privatnog sektora i integracije u EU, 3) Stipendija za evropske studije i priznavanje diploma,  kao i 4) Profesionalnih veština i obrazovanja za evropske poslove.

U diskusijama će učestvovati predstavnici državnih institucija, delegacije EU u Srbiji i organizacija civilnog društva, dok je počasni gost prvog Europe Café rektor Koledža Evrope, profesor Paul Demaret.

Europe Café je dinamičan, fleksibilan i inovativan diskusioni forum za teme relevantne za evropsku integraciju Srbije, u opuštenoj atmosferi uz kafu i čaj i grickalice. Inspirisan je poznatom i rasprostranjenom World Café metodom. Ova metoda koristi neformalno kafe okruženje za diskusiju za stolovima u manjim grupama u više rundi u trajanju od 20-30 minuta.

Centar za evropske politike, u saradnji sa EU Info centrom u Beogradu, organizovaće Europe Café diskusije jednom u dva tri meseca, na različite teme relevantne za evropsku integraciju Srbije.