Drugi sastanak Saveta Centra za evropske politike

26. januar 2018. – Drugi redovni godišnji sastanak Saveta Centra za evropske politike (CEP) održan je u petak, 26. januara u Beogradu. Sastanku su, pored članova Saveta, prisustvovali i članovi Upravnog odbora CEP-a, prisustvovali i programski menadžeri i istrazivači, kao i viša projektna menadžerka CEP-a. Na sastanku su bila predstavljena postginuća u prethodnoj godini za svaku od četiri programske oblasti, kao i planovi za naredni period.

Sednicu je otvorio Srđan Majstorović, predsednik Upravnog odbora CEP-a. On je istakao da je CEP u prethodnoj godini ostao prepoznat kao pouzdan partner, kao i da je povećao svoje prisustvo u medijima.

„Sada je pravo vreme za još jedan veliki korak napred“, istakao je Majstorović.

Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a istakla je da je 2017. bila izazovna i teška godina, ali da je CEP uspeo da uspešno odoli svim izazovima i da godinu uspešno završi.

Nakon uvodnih obraćanja i retrospektive na prethodnu godinu, otvorena je debata o programskim oblastima. Predstavljeni su projekti na kojima se radilo u 2017, kao i projekti koji su planirani za 2018. godinu.

Antonius Verheijen, član Saveta i country manager Svetske Banke za Tunis, Bliski istok i Severnu Afriku je rekao da deli mišljenje evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana, koji je rekao da je vreme da „Balkan pokaže šta može da ponudi Evropi.“

Hrvatska je već objavila da će staviti pitanje proširenja na agendu tokom svog predsedavanja Savetu koje počinje 2020. godine, rekla je šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU, dodajući da je to nešto što Srbija mora iskoristiti.

Janis Emmanoulidis iz briselske organizacije Evropski centar za javne politike (EPC) smatra da jedan od prioriteta CEP-a u narednom periodu treba da bude dokazivanje legitimiteta postojanja think tank-ova, kako na nacionalnom, tako i na nivou Unije. On je dodao da je takozvana „Evropa u više brzina“ već realnost i da treba da se fokusiramo na posledice takvog sistema.

Ponašanje Mađarske i Poljske predstavlja izuzetno opasan trend, upozorio je Tibor Draskovics, ekspert za javne politike iz Mađarske. On je dodao da je veliki problem to što se „osnovne vrednosti preispituju i napuštaju. EU, nažalost, smatra Draskovics, nije dobro osmislila kako da odbrani svoje osnovne principe.

„EU gubi svoju kredibilitet. Kako da govori Zapadnom Balkanu šta da uradi kad njegove sopstvene članice stoje mnogo gore i krše pravila po pitanju velikog broja oblasti“, dodao je Draskovics.

Članove CEP saveta čine istaknuti domaći i međunarodni stručnjaci, predstavnici priznatih nacionalnih institucija, akademskih ustanova, kao i međunarodnih organizacija i evropskih think tankova. Savetu je poverena savetodavna i usmeravajuća uloga u kreiranju strateškog i programskog okvira CEP-a. Istovremeno, Savet ima za cilj da doprinese daljem napretku metodologije istraživanja i kapaciteta u pojedinačnim oblastima kojima se CEP bavi, kao i da pomogne u promociji rezultata istraživanja zainteresovanim stranama i široj javnosti. CEP savet je uspostavljen 2017. godine, a njegove članove možete pogledati ovde.