Drugi sastanak Nacionalne radne grupe za praćenje reforme javne uprave u Srbiji

26. oktobar 2017. – Drugi sastanak Nacionalne radne grupe (NRG) za praćenje reforme javne uprave (RJU) u Srbiji održan je u Beogradu.

Kao uvod u sastanak NRG, održana je radionica za predstavnike organizacija civilnog društva (OCD) koje sprovode istraživačke projekte u okviru WeBER programa malih grantova, tokom koje su  razmenjena iskustva proistekla iz dosadašnjeg sprovođenja ovih projekata, i tokom koje su organizacije predstavile napredak u istraživanju i dosadašnje istraživačke nalaze.

Na sastanku Nacionalne radne grupe, Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a i projektna menadžerka WeBER projekta, i Miloš Đinđić iz CEP-a, vodeći istraživač na WeBER projektu, predstavili su napredak u sprovođenju WeBER praćenja RJU u Srbiju. Đinđić je istakao da je metodologija za praćenje RJU jedan od najbitnijih proizvoda WeBER projekta u Srbiji.

O monitoringu RJU na lokalnom nivou na sastanku su govorile Milijana Trifković iz organizacije Praxis, i Danijela Jović iz Centra za ravnomerni regionalni razvoj – Cen TriR-a, kao predstavnice organizacija dobitnica malih grantova za praćenje RJU na lokalnom nivou. One su učesnicima predstavile prve nalaze istraživanja o: transparentnosti organa lokalne samouprave i sprovođenju novog Zakona o opštem upravnom postupku na teritoriji Grada Kraljeva, sa jedne strane, i o trenutnoj praksi zapošljavanja, učinku u oblasti upravljanja ljudskim resursima, kao i percepciji civilnog sektora o ovim pitanjima u Užicu, Požegi, i Gornjem Milanovcu.

U nastavku, članovi NRG diskutovali su o prilogu za predstojeći godišnji izveštaj Evropske komisije za Srbiju, koji NRG u Srbiji kao deo WeBER platforme po prvi put ove godine šalje kao objedinjeni doprinos svojih članica.

Sastanak je zaključen predlozima članica NRG o ključnim temama koje bi trebalo razmotriti na trećem regionalnom sastanku WeBER platforme, koji će se održati u Skoplju 1. i 2. novembra 2017. godine.

NRG je nacionalni konsultativni mehanizam za dijalog između civilnog društva i predstavnika relevantnih državnih organa o kreiranju i praćenju procesa RJU u zemljama Zapadnog Balkana (ZB). NRG su konstituisane u svakoj od ovih zemalja, a kao deo šire regionalne WeBER platforme. Više o NRG u Srbiji možete pronaći ovde.

Projekat WeBER (Western Balkans Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform) je trogodišnji projekat koji finansira EU i ko-finansira Kraljevina Holandija. Više o projektu možete pronaći ovde.