Transparentnost i inkluzivnost kreiranja politika i propisa – portal eKonsultacije: novi instrument, neiskorišćene prilike i sastanak WeBER 3.0 Nacionalne radne grupe za praćenje reforme javne uprave

Centar za evropske politike – CEP organizuje predstavljanje rezultata istraživanja Transparentnost i inkluzivnost kreiranja politika i propisa – portal eKonsultacije: novi instrument, neiskorišćene prilike i sastanak WeBER 3.0 Nacionalne radne grupe za praćenje reforme javne uprave.

Na događaju ćemo predstaviti nalaze i preporuke istraživanja o korišćenju portala eKonsultacije, a potom i u panel diskusiji otvoriti temu transparentnosti i inkluzivnosti kreiranja propisa i dokumenata javnih politika u širem smislu. Učešće u panel diskusiji su potvrdili Žarko Stepanović, v.d. pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ninoslav Kekić, pomoćnik direktora, Republički sekretarijat za javne politike, Nemanja Nenadić, programski direktor, Transparentnost Srbija,  Milica Divljak i Vladimir Mihajlović, istraživači u CEP-u.

Nakon toga, uslediće sastanak WeBER 3.0 Nacionalne radne grupe za praćenje reforme javne uprave u Srbiji u čijem će fokusu biti predstavljanje i diskusija o Nacrtu Smernica za rešavanje problema upravljanja i reforme javne uprave na lokalnom nivou u skladu sa pristupom usmerenom ka građanima.Smernice su namenjene organizacijama civilnog društva na lokalnom nivou za sprovođenje u okviru WeBER 3.0 Programa malih grantova. Izrađene su u skladu sa pristupom usmerenom ka građanima za primenu na nivou lokalne samouprave i imaju za cilj rešavanje problema u oblastima donošenja odluka, formulisanja lokalnih javnih politika i pružanja usluga. Njihova primena treba da doprinese reformi administrativnih procesa u cilju povećanja efikasnosti i transparentnosti javne uprave, kao i podsticanju većeg učešća građana u identifikovanju problema, predlaganju reformi i praćenju njihove implementacije.

Svrha Smernica je prioritizacija potreba, preferencija i želja građana u procesu donošenja odluka i sprovođenju reformi. Smernice nastoje da osnaže i uključe građane kao aktivne učesnike u oblikovanju pravca i ishoda reformi javne uprave, čime se podstiče transparentniji, odgovorniji i responzivniji sistem upravljanja.Ukoliko želite da prisustvujete konferenciji, molimo vas da se registrujete ovde.

Za članove Nacionalne radne grupe koji nisu iz Beograda, predviđen je smeštaj i nadoknada putnih troškova. 

AGENDA

REGISTRACIJA

 

Datum

27.10.2023
Istekao

Vreme

11:00 - 16:00