Predstavljanje Izveštaja o praćenju stanja u pravosuđu za 2022.

U ime Centra za evropske politike (CEP) i Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM), sa zadovoljstvom vas pozivamo da u ponedeljak, 18. decembra 2023. godine sa početkom od 14:00 časova, ispratite predstavljanje Izveštaja o praćenju stanja u pravosuđu za 2022. godinu.

Izveštaj je proizvod rada 12 organizacija civilnog društva i strukovnih udruženja, i nastao je pod okriljem projekta Otvorena vrata pravosuđa uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u Srbiji.

Događaj će biti emitovan preko Zoom platforme. Molimo Vas da se registrujete.

Po izvršenoj registraciji, potvrda i podaci za pristup događaju biće vam automatski poslati na mejl koji ste naveli prilikom registracije.

Predmet ovog Izveštaja je analiza stanja u pravosuđu Srbije u odnosu na raspoložive podatke za 2022. godinu. Izveštaj sadrži ocene i nalaze važećeg pravnog okvira, postojećih organizacionih i institucionalnih rešenja i stvarnih prilika u kojim se ostvaruje zaštita prava građana u postupku pred sudom, kao i ostvarivanje drugih prava i interesa građana u okviru pravosudnog sistema, uključujući pravosudne usluge. Svrha ovog izveštaja je da posluži kao nezavisni mehanizam praćenja napretka u pravosudnim reformama posmatrano iz ugla građana i stvarnih uslova za njihov pristup pravdi, koji daje objektivnu ocenu stanja i preporuke za unapređenje, zasnovano na činjenicama i nezavisnim stručnim ocenama, a prema posebno razvijenoj metodologiji. Izveštaj predstavlja nastavak procesa kontinuiranog praćenja stanja u pravosuđu, nadovezuje se na prethodni Izveštaj o stanju u pravosuđu za 2021. godinu, čime se pored statičkog pogleda obezbeđuje mogućnost praćenja i dinamike ostvarivanja potrebnih funkcija ovog sistema.

***
Izveštaj je pripremljen na platformi saradnje organizacija civilnog društva i projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, okupljenih oko zajedničke vrednosti unapređenja vladavine prava putem jačanja mehanizama sudske pravne zaštite građana. Preduslovi za ostvarivanje tih vrednosti su nezavisno sudstvo, stručnost i nepristrasnost sudija, neselektivno i samostalno postupanje javnih tužilaca, ali i niz materijalnih, tehničkih i organizacionih uslova za uspešno i efikasno funkcionisanje sudstva. Na osnovu posebne, originalne metodologije istraživanja, ovi sistemski preduslovi se posmatraju i ocenjuju u kontekstu stvarnog okruženja i ostvarivanja zaštite prava građana u sudskom postupku. Izveštaj predstavlja rezultate trećeg ciklusa praćenja stanja u pravosuđu, godinu dana nakon sprovođenja drugog ciklusa i objavljivanja polaznog Izveštaja o stanja u pravosuđu za 2020. godinu. Sadrži nezavisnu i objektivnu ocenu stanja, prema istovetnim indikatorima i standardima na kojim je zasnovan prethodni izveštaj, na koji način pruža i informaciju o eventualnim promenama koje su zabeležene u proteklom periodu između dva izveštaja.

Datum

18.12.2023
Istekao

Vreme

14:00 - 16:00