Dijalog sa sudijama apelacionih i viših sudova na temu uloge i značaja strateških parnica u borbi protiv diskriminacije

18. septembar 2018. – Danas je u prostorijama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti održan jednodnevni seminar za sudije apelacionih i viših sudova na temu važnosti strateškog parničenja u borbi protiv diskriminacije u Republici Srbiji. Na seminaru su predstavljeni primeri strateških parnica koje je vodio Poverenik, kao i praksa Evropskog suda za ljudska prava koja je od značaja za strateške parnice u Republici Srbiji.

Seminar je otvorila poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković,  rečima da je cilj skupa da se predstavi pojam i svrha strateške parnice, kao i da se sa okupljenim sudijama prodiskutuje na tu temu i da se čuju i njihovi problemi i brige u pogledu primene i doslednog sprovođenja antidiskriminacionih propisa. Poverenica je naglasila i da Poverenik za zaštitu ravnopravnosti nije osnovan da bi sudovi imali više posla, već naprotiv, ova institucija je osnovana kao besplatan mehanizam zaštite građana od diskriminacije i u tom smislu, postavljaju strateško parničenje kao jedan od prioriteta organa. Kroz vođenje strateških slučajeva menja se diskurs i stanje u društvu i to je pravac u kome zajedno sa pravosudnim sistemom treba da se krećemo u budućnosti

Seminar je vodila prof. dr Ivana Krstić, vanredna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i ekspertkinja za međunarodno javno pravo, ljudska i manjinska prava, i Biljana Brajtvajt (Biljana Braithwaite), ekspertkinja za pravna pitanja u oblasti ljudskih prava i međunarodnog javnog prava u okviru AIRE Centra (Ujedinjeno Kraljevstvo). One su govorile o praksi Evropskog suda u vezi sa zabranom diskriminacije, prvenstveno o aktuelnim pitanjima i slučajevima iz zemalja u regionu Zapadnog Balkana.

Gostujuća predavačica bila je i Markela Papaduli (Markella Papadouli) koja je sudijama takođe predstavila praksu strateškog parničenja u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i najznačajnije predmete AIRE Centra.

Seminar je održan u okviru projekta „Jačanje kapaciteta institucija i organizacija u Srbiji u cilju odgovarajuće primene zakonodavstva u oblasti ljudskih prava i zabrane diskriminacije“ koji podržava Vlada Velike Britanije kroz Fond za dobru upravu (Good Governance Fund – GGF), a čiji je korisnik Poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Ovaj projekat doprinosi jačanju vladavine prava i demokratske odgovornosti, a kao očekivani rezultat postavlja unapređenje sprovođenja Zakona o zabrani diskriminacije.

AIRE Centar je nevladina organizacija koja unapređuje svest o pravima zajemčenim evropskim pravom i pruža podršku žrtvama povreda ljudskih prava. AIRE Centar se naročito usresređuje na zemlje Zapadnog Balkana, u kojima više od 15 godina sprovodi niz dugoročnih programa unapređenja vladavine prava, u partnerstvu sa nacionalnim institucijama i sudovima.