Dan otvorenih vrata u Italijanskoj ambasadi

Italijansko predsedavanje Savetom EU imaće veliki značaj za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, a saradnja sa civilnim društvom će doprineti Vladi Srbije u procesu pregovaranja – neki su od zaključaka otvorene debate povodom Dana otvorenih vrata Ambasade Italije u Beogradu, održane u petak, 11. jula 2014. godine, koju su organizovali Ambasada Italije i Centar za evropske politike.

Događaj pod nazivom „Italija dovodi Evropu u Srbiju“ započeo je jednočasovnim Twitter ćaskanjem sa Ambasadorom Italije u Srbiji Đuzepeom Mancom i šefom Delegacije EU Majklom Devenportom, kojem se zatim pridružila ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović u otvorenoj debati. Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike moderirao je debatu.

Glavne teme debate bile su italijansko predsedavanje Savetom EU, napredak Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji kao i brojna druga pitanja postavljena od strane studenata i predstavnika organizacija civilnog društva.

Ministarka Joksimović je na samom početku pozdravila italijansko predsedavanje Savetom i naglasila da će ono imati brojne koristi ne samo za EU, već i za Srbiju, jer prioriteti postavljeni u italijanskom programu u velikoj meri idu u korist prioritetima srpske Vlade, kao što su smanjenje nezaposlenosti i finansijska transparentnost i kontrola. Ministarka je naglasila da će italijansko predsedavanje takođe doprineti i ubrzanju pregovora sa EU i otvaranju Pregovaračkih poglavlja 32 i 35, kao i 23 i 24.

U vezi sa reformom javne uprave, ministarka je istakla da reformu ne treba direktno povezivati sa pristupanjem EU ali je, prema njenim navodima, integracija višestruko dobra jer se na taj način reforme brže sprovode budući da imamo dodatni vremenski okvir koji nas podstiče u određenom smeru. Prema njenim rečima, državna administracija je preobimna, ali sa druge strane, postoji nedovoljan broj osposobljenih kadrova za vođenje pregovora.

Ambasador Manco je govorio o italijanskom predsedavanju Savetom EU. Prema njegovim rečima, italijansko predsedavanje će prvenstveno biti usmereno ka studentima – nastojaće da se posveti pitanjima unapređenja visokog obrazovanja i veće mobilnosti ERASMUS generacije, budući da su studenti glavni promoteri evropskog projekta i oni kojima članstvo u EU treba najviše da doprinese. Pored toga, ambasador ocenjuje da će italijansko predsedavanje pomoći smanjenju komunikacijskog jaza između EU i javnosti tako što će pokazati ljudima sve dobrobiti članstva i približiti Evropu građanima.

Ambasador je takođe pomenuo da će 10. septembra u Beograd dovesti diplomate iz 28 država članica na sastanak Radne grupe za proširenje i države koje pregovara o pristupanju Uniji (Working Party on Enlargement and Countries Negotiating Accession to the Union – COELA).  To će biti prvi put da se takav sastanak održava van Brisela, a njegov značaj je u tome što će pomoći upravo jačanju komunikacije između Beograda i Brisela time što će diplomate iz prve ruke imati uvid u napredak Srbije.

Šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport pohvalio je napredak Srbije u pristupnim pregovorima. Prema njegovim rečima, srpski timovi su izuzetno posvećeni i svi skrininzi se odvijaju po planu, što pokazuje činjenica da su već završeni skrininzi za 15 poglavlja. EU i Srbija su saglasne u nastojanju da ključnim pitanjima daju prioritet, a to su trenutno Pregovaračka poglavlja 23 i 24. O izveštajima sa skrininga za ova poglavlja se trenutno raspravlja među državama  članicama, i očekuje se da ona uskoro budu predstavljena Vladi Srbije. Pored toga, on je istakao značaj Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Srbiji, a posebno novog Nacrta zakona o zaštiti uzbunjivača koji je vredan pažnje i može da posluži kao primer ostalim državama članicama EU. Nasuprot tome, on je pomenuo nekoliko pitanja koja zahtevaju dalje reforme, uključujući i ekonomske reforme, ali i sistem nostrifikacija diploma za studente koji su završili studije u inostranstvu, te da bi napredak u ovom postupku dao veliki podsticaj mladima da se vrate u Srbiju.

Govoreći o proširenju, Devenport je rekao da je EU istrajna u nameri da razvija politiku proširenja ka Zapadnom Balkanu. Srbija je, prema njegovoj oceni, do sada pokazala jaku energiju, rešenost i entuzijazam za pristupanje, i EU prepoznaje njen veliki doprinos – naročito jedinstvenom tržištu. Ambasador Manco je dodao da je proširenje EU jedno od prioriteta Italije tokom predsedavanja, ali da i Unija takođe treba da posveti pažnju proširenju jer je „za tango potrebno dvoje“. U skladu sa ovim, predsedavanje Italije će promovisati i program Horizon 2020 u Evropi i Srbiji.

Upitani kako komentarišu srpsku spoljnu politiku koja može biti neodgovarajuća za evropsko vođenje Zajedničke spoljne i bezbednosne politike, učesnici debate su istakli da će se spoljna politika intenzivirati tokom srpskog predsedavanja Organizacijom za bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS) i da je po pitanju stanja u Ukrajini, Srbija svesna svojih odgovornosti kao predsedavajuća država. Poslednjih godina je zabeležen napredak Srbije u usaglašavanju sa evropskom spoljnom politikom, ali ta oblast i dalje ostaje za razmatranje. Majkl Devenport ističe da je EU svesna situacije u kojoj se Srbija nalazi i da će nastaviti da podržava njene napore u ovoj oblasti.

Ministarka Joksimović je dodala da Srbija na putu ka članstvu treba postepeno da usklađuje svoju spoljnu politiku sa politikom EU, kao i politiku u oblasti konkurentnosti, poljoprivrede i zaštite životne sredine. Ona je naglasila da spoljna politika nije usaglašena ni među državama članicama tako da EU nije u mogućnosti da postavlja stroge zahteve. Ona je potvrdila da će prisustvovati eksplanatornom skriningu u Briselu za Poglavlje 31 – Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika, koji će se održati 15. jula.