Civilno društvo i mediji nedovoljno upoznati sa ekonomskim temama u procesu pristupanja EU

Beograd, 7. maj 2019. – Civilno društvo, mediji, poslovni sektor i ostali građani Srbije nedovoljno su upućeni u ekonomske teme, odnosno ekonomska i finansijska poglavlja u procesu pristupanja Srbije EU, kao i to šta ona donose u našim svakodnevnim životima, što dovodi do toga da proces pregovora nije dovoljno otvoren za građane. Aktivno praćenje i učestvanje u ovim temama je važno, budući da ona obuhvataju skoro 3/4 pregovora sa EU i da se direktno tiču svih građana Srbije. Pored toga, za razliku od „političkih poglavlja“, brzina i volja da se reforme sprovedu i samim tim ostvari napredak u ekonomskim poglavljima je mnogo više u rukama zemlje kandidata, a pri tom su uslovi stvoreni (potpisivanjem i stupanjem na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i RS). Istovremeno, napredak u ovim oblastima je ono što, pored vladavine prava, najviše utiče na život svih građana.

U potrazi za najboljim načinima dopiranja do civilnog društva i jačanja njihovih kapaciteta da zaštite interese građana, Centar za evropske politike je sa portalom European Western Balkans organizovao radionicu u Kući ljudskih prava u Beogradu. Radionici su prisustvovali članovi više radnih grupa Nacionalnog konventa u EU koja pokrivaju ekonomske teme u procesu pristupanja.

Na radionici se razgovaralo o ključnim komunikacionim alatima, porukama i kanalima koje u komunikaciji treba koristiti, sadržinu i način prenošenja poruka radi većeg dosega do namenjene publike, u cilju omogućavanja medijima i civilnom društvu da aktivno učestvuju u ovom delu procesa pregovora i kako bi se ovaj proces u potpunosti otvorio za građane.

Komentari i zaključci sa radionice će biti inkorporirani u Strategiju o podizanju svesti o važnosti aktivnijeg učešća civilnog društva i informisanja medija u proces praćenja ekonomskih poglavlja u pregovorima sa EU. Strategija će biti izrađena u narednom periodu i biće dostupna onlajn.

Ova radionica se organizuje u okviru projekta Pripremi se za učešće. Ovaj projekat finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Programa podrške civilnom društvu (CSF) koji ima za cilj jačanje demokratija i procesa integracije u EU kroz osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka. Projekat sprovode Centar za evropske politike, NALED i European Western Balkans.

ekonomija ekonomska poglavlja EU pripremi se za učešće pristupanje EU uključi se