Cirkularne migracije u Srbiji: Povezivanje svetova – izgradnja budućnosti

12. decembar 2023, Beograd, Srbija

For English, press here

Agenda
9:30 - 10:00

Registracija & Davanje izjava medijma

10:00 - 10:05

Kratak video o cirkularnim migracijama

10:05 - 10:45

Uvodni govori

10:45 - 11:45

Panel 1: Komparativne prakse u oblasti cirkularnih migracija: Srbija i Evropa

Prvi panel nudi komparativnu perspektivu praksi cirkularnih migracija, kroz uvide iz Estonije, Bugarske i Irske. Učesnici će istražiti kako su ove države pristupile cirkularnim migracijama i lekcije koje se mogu primeniti u Srbiji. Ova sesija pruža jedinstvenu priliku za procenjivanje najboljih međunarodnih praksi i prilagođavanje srpskom kontekstu.

11:45 - 12:10

Kafe pauza

12:10 - 13:30

Panel 2: Kreiranje prilika: Tržište rada i cirkularne migracije

Primarni fokus ovog panela biće tržište rada u Srbiji, a posebno zamršeni odnos između jedinstvenih izazova i potencijala fenomena cirkularnih migracija. Cenjeni panelisti će se upustiti u temeljno ispitivanje načina na koje bi cirkularne migracije mogle poslužiti kao strateški instrument za adresiranje neravnoteža na tržištu rada i, posledično, stimulisanje ekonomskog rasta.

13:30 - 14:30

Ručak

14:30 - 15:30

Panel 3: Mozaik ekonomskih migracija: Regionalne perspektive i strateški pravci u Srbiji

Panel ispituje višeslojnost ekonomskih migracija u okviru Srbije. Ima za cilj da istraži kako različiti regioni u Srbiji iskuse i odgovore na ekonomske migracije, ispitujući jedinstvene izazove, prilike i strateške pristupe svakog regiona. Pružanjem regionalne perspektive, ova sesija nastoji da rasvetli kompleksan mozaik ekonomskih migracija u Srbiji, nudeći takođe uvide Regionalnih centara izvrsnosti za cirkularne migracije (ReCeEx) o raznovrsnim strategijama i pravcima koje su odabrali različiti delovi države kako bi iskoristili prednosti cirkularnih migracija za svoje zajednice i ekonomije.

15:30 - 15:50

Kafe pauza

15:50 - 17:00

Panel 4: Eho cirkularnih migracija: Iskustva i perspektive

Poslednji panel će u prvi plan istaći priče i iskustva cirkularnih migranata. Kroz doživljaje iz prve ruke i lične uvide, ova sesija će ponuditi jedinstvenu perspektivu po pitanju izazova i priča o uspehu cirkularnih migranata. Učesnici će steći dublje razumevanje stvarnog uticaja cirkularnih migracija na pojedince i zajednice.

17:00

Zatvaranje

Cirkularne migracije predstavljaju temu od velikog značaja u današnjem globalizovanom svetu. One obuhvataju kretanja pojedinaca između njihovih zemalja porekla i zemalja prebivališta, podstaknuta ekonomskim, društvenim i ličnim razlozima. Razumevanje i efikasno upravljanje cirkularnim migracijama je važno s obzirom na dalekosežan uticaj na tržište, regionalni razvoj, kao i sveopšte blagostanje kako cirkularnih migranata, tako i njihovih zemalja porekla. Cirkularne migracije imaju dodatan značaj za države poput Srbije, koje trpe pritisak demografskih izazova.

Olakšavanjem cirkularnih migracija, Srbija može da iskoristi potencijal svoje dijaspore, promoviše ekonomski rast i podstakne međunarodnu saradnju. Međutim, cirkularne migracije predstavljaju izazov za dinamiku tržišta rada, socijalnu integraciju i koordinaciju politika. Ova konferencija ima za cilj da razotkrije kompleksnost cirkularnih migracija, tako što će ponuditi uvide, dobre prakse i komparativnu perspektivu koja će pomoći oblikovanju politika i strategija zasnovanih na informacijama, u Srbiji i šire.


U Beogradu, 12. decembra 2023. godine, na konferenciji Cirkularne migracije u Srbiji: Povezivanje svetova – izgradnja budućnosti, koja predstavlja zajednički rad Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN) i Centra za evropske politike (CEP) u okviru projekta Cirkularne migracije pre depopulacije!, istražićemo kompleksnost cirkularnih migracija, različite aspekte ovog intrigantnog fenomena, otkrivajući njegove nijanse i implikacije.

Radni jezik događaja će biti srpski jezik uz obezbeđen simultani prevod za učesnike. 

Ukoliko želite da događaj pratite uživo, zamolili bismo vas da se registrujete ovde.

Ukoliko želite da događaj pratite onlajn, putem Zoom platforme, zamolili bismo vas da se registrujete ovde.