CEP u Skoplju o iskustvima u praćenju javnih politika

Milena Lazarević, viša programska menadžerka u CEP-u, učestvovala je 9. jula u Skoplju na panel diskusiji o regionalnim iskustvima u uključivanju civilnog društva u praćenje javnih politika. Ona je tim povodom govorila o iskustvu Srbije, fokusirajući se na mehanizme za praćenje Pregovaračkog poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava) kao i saradnju između civilnog sektora i vladinih institucija tokom procesa pregovora o pristupanju EU.

Pominjući glavne modalitete uključivanja civilnog društva u praćenje javnih politika u Srbiji, Milena je između ostalog naglasila i CEP-ov doprinos izradi Akcionog plana za Poglavlje 23, tačnije činjenicu da su uvažene sve preporuke koje je CEP uputio Ministarstvu pravde tokom javnih konsultacija o ovom akcionom planu. Dodatno, ona se osvrnula na ulogu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom u jačanju dijaloga između organizacija civilnog društva (OCD) i Vlade, a zatim istakla jedan od mehanizama za praćenje procesa pregovora u Srbiji koji trenutno okuplja veliki broj organizacija – Nacionalni konvent o EU. CEP je koordinator za dve radne grupe NKEU – Slobodno kretanje robe i Zaštita potrošača i zdravlja.

Panel diskusija je bila deo Završne konferencije projekta Mreža 23, koju su organizovali Institut za evropske politike iz Skoplja, Helsinški odbor za ljudska prava Makedonije i Centar za upravljanje promenama. Cilj konferencije je da se zvanično predstavi Mreža 23 koju čine OCD aktivno uključene u praćenje i evaluaciju javnih politika unutar Poglavlja 23.