CEP u SEKO konzorcijumu za reformu javne uprave

Centar za evropske politike deo je konzorcijuma organizacija civilnog društva (OCD) koje će u narednom periodu predvoditi SEKO za reformu javne uprave. Sektorske organizacije civilnog društva (SEKO) predstavljaju konsultativni mehanizam koji je uspostavila Kancelarija za evropske integracije u cilju saradnje sa OCD u planiranju, programiranju, praćenju i izveštavanju o sredstvima EU i razvojnoj pomoći.

Vodeća organizacija SEKO konzorcijuma za reformu javne uprave je Evropski pokret u Srbiji, dok pored CEP-a, konzorcijum čine i Beogradska otvorena škola, Beogradski fond za političku izuzetnost i Evropski projektni centar.

Listu izabranih SEKO možete pogledati na internet stranici Kancelarije za evropske integracije, dok više o ciljevima i programu mehanizma i prethodnom mandatu pogledajte na zvaničnoj stranici SEKO mehanizma.

Kancelarija za evropske integracije koordinira rad SEKO mehanizma kroz Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje  o sredstvima EU i razvojnoj pomoći kojem se možete obratiti elektronskom poštom na : seko@seio.gov.rs