CEP proslavio godišnjicu

Centar za evropske politike obeležio je u petak 14. septembra 2012. godine godišnjicu svog rada. Tim povodom priređen je prijem u prostorijama CEP-a kojem su prisustvovali partneri, saradnici i zasposleni CEP-a, kao i svi drugi koji su tokom dosadašnjih aktivnosti doprineli našem radu. Istovremeno, obeležavanje godišnjice bila je i dobra prilika da se da osvrt na aktivnosti i ostvarene rezultate. Godišnjicu obeležavamo sa ciljem da u periodu pred nama proširimo aktivnosti i saradnju sa starim i novim partnerima u našoj misiji da ostvarimo pozitivan uticaj na procese kreiranja politika u Srbiji kroz usklađivanje sa politikama EU. Želimo da se zahvalimo svima na dosadašnjoj, uspešnoj saradnji i očekujemo da u budućnosti ona dostigne još viši nivo.