CEP predstavio rezultate Nacionalnog PAR Monitora na trećem doručku sa novinarima

19. novembar 2018. – Danas je u Beogradu, u organizaciji Centra za evropske politike (CEP) održan treći doručak sa novinarima. Naziv doručka je bio Reforma javne uprave: samo slovo na papiru ili…? Doručak je okupio novinare iz više medijskih agencija, televizija, štampanih i elektronskih medija. Domaćini doručka su bili Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a i projektna menadžerka WeBER-a i Miloš Đinđićprogramski menadžer i vodeći istraživač WeBER projekta.

Povod za organizaciju doručka je bio predstavljanje sveobuhvatnog izveštaja o stanju reforme javne uprave u Srbiji – Nacionalni PAR Monitor 2017/2018.  Izveštaj izrađen na osnovu jednogodišnjeg istraživačkog rada na praćenju reforme javne uprave u okviru WeBER-a*, prvog regionalnog projekta civilnog društva koji prati ovaj proces na Zapadnom Balkanu.

Neki od delova izveštaja koji su predstavljeni na doručku:

Među problemima koje Srbija ima u javnoj upravi spadaju i niska transparentnost rada Vlade, ministarstava i državne uprave u globalu, kao i velika politizacija državne uprave, predstavili su domaćini doručka. Netransparentnost rada Vlade ogleda se u činjenici da građani nemaju pristup ni dnevnom redu ni zapisnicima sa sednica, kao i da nije poznat ni proces odlučivanja u Vladi, dok ozbiljno zabrinjava i podatak da se od sredine 2017. do sredine 2018. 94% državnih službenika koji su izabrani na najviše službeničke pozicije nalazi u stanju „v.d.“. Takođe, ubedljiva većina građana (73%) veruje da se javni službenici ne primaju u službu na osnovu veština i znanja.

Na doručku je pomenuto i da je reprezentativni uzorak pokazao da građani Srbije iskazuju dosta visoko zadovoljstvo javnim uslugama, kao i svest o naporima Vlade da pojednostavi administrativne postupke i digitalizuje upravu. Međutim, na pitanje da li su u protekle dve godine imali priliku da iskažu mišljenje povodom kvaliteta korišćenih usluga, velika većina od 85% građana je dala negativan odgovor.

Za više rezultata, pozivamo vas da preuzmete Nacionalni PAR Monitor 2017/2018. Dokument možete pronaći ovde.

Centar za evropske politike sprovodi WeBER projekat u saradnji sa organizacijama iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Makedonije i Crne Gore u okviru regionalne Think for Europe mreže (TEN), i uz podršku European Policy Centre – EPC iz Brisela. Projekat finansiraju Evropska unija i Kraljevina Holandija. Za više informacija posetite: www.par-monitor.org 

Ovaj doručak sa novinarima je treći u nizu koji CEP organizuje u želji da, kroz strateško nastupanje u medijima, pojačano radi na komunikaciji sa građanima na teme koje se tiču procesa pristupanja Srbije EU, a od 2014. godine, reforma javne uprave je prepoznata kao jedna od osnovnih oblasti reformi na putu bilo koje zemlje ka članstvu u EU.