CEP podiže kapacitete OCD za monitoring i evaluaciju

Ekspertkinje Centra za evropske politike Milena Lazarević i Jelena Miletić održale su 16. aprila 2015. trening za predstavnike civilnog društva na kojem su predstavile osnovne koncepte monitoringa i evaluacije javnih politika i pojedinačne korake u njihovom sprovođenju. Trening je organizovan u prostorijama Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, u cilju jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva koje prate Poglavlje 24 u procesu pregovora sa Evropskom unijom.

Milena Lazarević, viša programska menadžerka, objasnila je pojedinačne faze ciklusa kreiranja javnih politika i istakla mesto koje u ovom ciklusu pripada procesu monitoringa i evaluacije, a zatim se osvrnula na koncept, značaj i korake u praćenju (monitoringu) javnih politika.

Jelena Miletić, saradnica CEP-a, govorila je o hijerarhiji rezultata i indikatora i objasnila osnovne koncepte polaznih i ciljnih vrednosti, nakon čega je prisutnima predstavila ključne alate i aktere u prikupljanju podataka i izveštavanju, kao važnim koracima u procesu praćenja javnih politika.

Na kraju treninga, učesnici su prošli kroz vežbu definisanja indikatora na primeru Akcionog plana za Pregovaračko poglavlje 24, koje se tiče oblasti pravde, slobode i bezbednosti.