CEP organizovao obuke za predstavnike OCD dobitnica CSOnnect institucionalnih grantova

Centar za evropske politike (CEP) je u periodu od 31. marta do 13. juna sproveo seriju obuka za predstavnike organizacija civilnog društva, sa ciljem unapređenje njihovih znanja i veština u cilju njihovog efektivnijeg doprinosa u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Obuke su održane na teme procesa pristupanja i civilnog društva, kreiranja javnih politkka i finansiranja zaštite životne sredine na lokalnom nivou. Obuke su sprovedene u sklopu CSOnnect institucionalnog granta, za predstavnike OCD koje su takođe dobitnice pomenutog institucionalnog granta.

O razvoju EU, procesu pristupanja i ulozi civilnog društva sa fokusom na poglavlje 27, obuku su vodili Nebojša Lazarević, član užeg Pregovaračkog tima za pregovore o pristupanju Republike Srbije EU i Stefan Šipka, istraživač u CEP-u. Na ovoj obuci predstavnici OCD su imali prilike da se bliže upoznaju sa istorijskim razvojem EU, osnivačkim ugovorima o EU, tehničkim i političkim aspektima razvoja i širenja EU od njenog osnivanja pa do perspektiva za buduće proširenje odnosno pristupanje Srbije ovoj organizaciji. Tokom obuke je takođe bilo reči u strukturi procesa pristupanja i odnosno pregovora o pristupanju, i akterima u pregovaračkom procesu sa posebnim osvrtom na ulogu Nacionalnog Konventa o EU i civilnog društva u pristupnim pregovorima.

Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a je vodila obuku o procesu kreiranja politika i istraživanja u oblasti javnih politika. Na ovoj obuci, predstavnici OCD mogli su da unaprede svoja znanja o ciklusu javne politike, zahtevima EU u ovoj oblasti, značaju istraživanja javnih politika, o tehnikama i načinima za formulaciju implementaciju, praćenje i evaluaciju javnih politika, s akcentom na ulogu civilnog društva u ovom procesu. U učesnici obuke su dodatno upoznati sa aktuelnostima u oblasti reforme javne uprave kroz perspektivu procesa evropskih integracija Republike Srbije. Konačno na obuci je bilo reči o ključnim karakteristikama istraživanja javnih politika, naročito u pogledu svrhe istraživanja, tipova i dizajna dokumenata koji nastaju kao rezultat istraživanja i ključnim istraživačkih metoda.

Dejan Maksimović iz Ekološkog centra Stanište je vodio obuku na temu sistema finansiranja zaštite životne sredine na lokalnom nivou. Ovde su predstavnici OCD su dobili priliku da unaprede svoja znanja o pravno-institucionalnom okviru finansiranja zaštite životne sredine u opštinama i gradovima, postojećoj praksi i ključnim izazovima, kao i da kroz praktične vežbe unaprede svoje veštine u pogledu analize i praćenja procesa finansiranja zaštite životne sredine na lokalnom nivou. Utisci učesnika kao i rezultati evaluacije ukazuju da su obuke uspešno sprovedene i dale doprinos u pogledu unapređenja znanja i veština učesnika na na pomenute teme.

Predavanja u školama su održana u okviru CSOnnect institucionalnog granta koji se realizuje uz podršku programa CSOnnect koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).