CEP organizovao obuke na temu veštine komunikacije sa medijima i donosiocima odluka

Centar za evropske politike (CEP) je u februaru i martu održao tri obuke na temu veština komunikacije sa medijima i ključnim donosiocima odkuka. Obuke su organizovane za predstavnike konzorcijuma koji predvodi CEP, odnosno – za predstavnike CEP-a, Ekološkog centra StaništeEkološkog pokreta OdžakaLokalnog ekološkog pokreta i Business and Economy Center-a.

Obuku su vodili eksperti za komunikacije, Nataša Ristić (Nastup pred ključnim donosiocima odluka) i Miša Stoiljković (Nastup pred medijima). Na obuci su predstavnici OCD imali priliku da steknu znanja i razviju veštine o javnom nastupu i javnom zagovaranju tema iz svojih delatnosti. Učesnici su dobili praktična uputstva za unapređenje verbalne i neverbalne komunikacije, organizovanju i prezentovanju željenog sadržaja na jasan i koncizan način, prilagođavanju sadržaja i izlaganja prema ciljanoj publici, kao i razvijanju sopstvenog stila komunikacije.

Pored interaktivnih predavanja, u sklopu obuka su održane i praktične vežbe na kojima su učesnici testirali svoje novostečene veštine i znanja pred kamerama, nakon čega su na zajedničkoj radionici mogli da vide svoj nastup (odnosno čuju audio snimak) i od trenera i ostalih učesnika dobiju konkretne savete po pitanju svog nastupa i tehnikama i alatima za dalje usavršavanje i postizanje maksimalnih učinaka kada se nađu u prilici da zagovaraju svoje ciljeve kroz javni nastup.

Kroz unapređenje ličnih veština i kapaciteta predstavnika OCD dat je doprinos jačanju ukupnih kapaciteta OCD za bolje i efikasnije uključenje u procese kreiranja javnih politika i zagovaranje tema od javnog interesa.

Obuke su sprovedene u okviru CSOnnect institucionalnog granta koji se realizuje uz podršku programa CSOnnect koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu – REC. Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju – SIDA.