CEP na okruglom stolu o reformi državne uprave

Centar za evropske politike bio je predstavljen na okruglom stolu o reformi državne uprave i zadacima nove Vlade koji je održan 15. juna 2012. Diskusiju je organizovala konsultantska kuća INNDEGO u saradnji sa nedeljnikom NIN.

Okrugli sto su otvorili Amadeo Votkins, direktor kuće INNDEGO i Nebojša Spaić, glavni i odgovorni urednik NIN-a, a učesnicima su se obratili i britanski ambasador u Beogradu Majkl Devenport i Bjorn Mosberg, Sida. 

Predstavnica CEP-a na okruglom stolu, programska menadžerka Milena Lazarević, doprinela je diskusiji istaknuvši nedostatke u organizaciji i sprovođenju reforme državne uprave u Srbiji. Ona je istakla potrebu za fokusiranjem na potrebe budućeg članstva u EU prilikom planiranja i sprovođenja reforme državne (i javne) uprave i osvrnula se na probleme slabe međuresorne koordinacije, nedostatka ex-post analize efekata zakona iz oblasti javne uprave i službeničkog sistema, kao i na nepostojanje kreativnog „pogona“ reforme, budući da ne postoji specijalizovana jedinica unutar nadležnog ministarstva koja bi upravljala reformom. 

Agendu okruglog stola možete pročitati ovde.