CEP istraživač na ICPP 2015 u Milanu

Miloš Đinđić predstavio je na Međunarodnoj konferenciji o javnim politikama u Milanu zajednički istraživački rad organizacija TEN mreže, o uspešnim komparativnim iskustvima država članica EU u povezivanju revizije svrsishodnosti i evaluacije javnih politika na panelu koji je moderirala profesrorka Marlen Brans sa Katoličkog univerziteta u Luvenu. Učešće na konferenciji i predstavljanje preliminarnih zaključaka istraživanja su aktivnosti na projektu Revizija svrsishodnosti i evaluacija javnih politika: na istom ili paralelnom koloseku?.

Istraživački rad obuhvatio je pregled stanja razvoja u oblastima revizije svrsishodnosti i evaluacije javnih politika i potencijala za povezivanje ova dva procesa u Makedoniji, Crne Gore i Srbije, kao i dubinsko istraživanje dobrih praksi tri države članice Evropske unije, kako bi se izvukli zaključci i dale preporuke za države Zapadnog Balkana. Cilj istraživača bio je ne samo da predstave zaključke, već i da prikupe komentare u međunarodnoj areni.

Međunarodna konferencija o javnim politikama (International Conference on Public Policy – ICPP) održana je od 1. do 4. jula ove godine na Katoličkom Univerzitetu Svetog Srca u Milanu i okupila je akademske radnike, istraživače i donosioce odluka iz celog sveta. Pored Miloša, na konferenciji su učešće uzele i Simonida Kacarska (EPI) i Jovana Marović (IA).

ICPP 2015